The Poomsae School Battle

สถานที่แข่งขัน The Market Bangkok ราชดำริ ( ชั้น 3 )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 25/04/2021 ~ 25/04/2021

ชื่อผู้จัด : อ.นัฐ ( fightingtkd.com ) / อ.นน ปิดระบบรับสมัคร 23 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0846607500 , 083-544-5543 ประกาศ :
Total A:0 B:0 C:0
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด 6 6 0 0 0 นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ 0873204392
2 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี 5 5 0 0 0 อ.นัฐวุฒิ ทองคล้อย 0846607500
3 แจนเน็ตเทควันโด 6 6 0 0 0 ว่าที่ร้อยเอก อภิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 0922714299
4 Taegeuk Taekwondo 1 1 0 0 0 อริยภาส มณีรัตนโศภิต 0972832666
รวม 18 18 0 0 0