รายการ :The Poomsae School Battle
สถานที่แข่งขัน :The Market Bangkok ราชดำริ ( ชั้น 3 )
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
แข่งวันที่ :25/04/2021 ~ 25/04/2021

ผู้จัด :อ.นัฐ ( fightingtkd.com ) / อ.นน
ปิดระบบรับสมัคร :23 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :0846607500 , 083-544-5543
ประกาศ :


TOTAL
A:0 B:0 C:0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด 6 6 0 0 0 นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ 0873204392
2 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี 5 5 0 0 0 อ.นัฐวุฒิ ทองคล้อย 0846607500
3 แจนเน็ตเทควันโด 6 6 0 0 0 ว่าที่ร้อยเอก อภิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 0922714299
4 Taegeuk Taekwondo 1 1 0 0 0 อริยภาส มณีรัตนโศภิต 0972832666
18 18 0 0 0