12 th Kasetsart Taekwondo Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารเสรีไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 28/11/2020 ~ 29/11/2020

ชื่อผู้จัด : ชมรมกีฬาเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดระบบรับสมัคร 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
เบอร์ติดต่อ : 096-3696893 ( คุณนัท ) นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
5-6 ปี A:1 M:0 F:1 B:2 M:1 F:1 C:16 M:13 F:3 7-8 ปี A:25 M:20 F:5 B:36 M:20 F:16 C:63 M:41 F:22
9-10 ปี A:110 M:72 F:38 B:25 M:22 F:3 C:36 M:26 F:10 11-12 ปี A:136 M:85 F:51 B:16 M:10 F:6 C:18 M:3 F:15
13-14 ปี A:108 M:64 F:44 B:14 M:5 F:9 C:0 M:0 F:0 15-17 ปี A:141 M:80 F:61 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
OPEN A:29 M:15 F:14 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 Total A:550 B:93 C:133
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Taekwondo Society 4 3 1 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0865649897
2 T.T TAEKWONDO GYM 4 0 4 0 0 นายธนวงศ์ ทองสิมา 028684546
3 THE VISION 14 11 3 0 0 วีรวัฒน์ ชื่นศิริพรชัย 0935515156
4 Master Kick Taekwondo 7 5 2 0 0 ส.อ.พีรศักดิ์ เดชาโชติหิรัญสกุล 0917799906
5 V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY 8 6 2 0 0 อ. ธนพล ลายสุวรรณชัย 0851679803
6 INTER TAEKWONDO ACADEMY 1 0 1 0 0 กัญญรัตน์ เพ็งขำ / เฉลิมชัย เพ็งขำ 02-434-4538
7 ศรณ์กริชเทควันโด 17 10 7 0 0 นายศรณ์กริช โสภาเลิศพิทักษ์ 0932969159
8 AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY 16 8 8 0 0 ณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์ 0619566394
9 Phaitoon Taekwondo 6 3 3 0 0 ไพฑูรย์ เวียรศิลป์ 0959050874
10 พัชระยิม 3 3 0 0 0 วิชิตพงศ์ ธีรสุวัฒน์ปภากร -
11 Anan Taekwondo 15 7 8 0 0 ครูนัน 0811313113
12 CHOI's TAEKWONDO 37 28 9 0 0 NATTHAYA SANGSASITON 0990465463
13 The Best Fighter Taekwondo 25 20 5 0 0 ชีรพงษ์ กาญจนกันติ 0971890125
14 WST Taekwondo 14 8 6 0 0 วรัทยา เถาแตง 086-522-9359
15 CENTER & THE FAST 64 41 23 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี 0822995445
16 Somapapattana Taekwondo by petchsiam tkd 12 9 3 0 0 ทศพร เสนีวงศ์ 0881425656
17 TIGER THAI YPG 2 2 0 0 0 ครูแนส 0632455263
18 P. Fighters Rayong 10 5 5 0 0 โค้ชป๊อป 081-781-7869
19 เล็กโกเมศอนุสรณ์ 7 7 0 0 0 นาย ณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0855167152
20 ยอดปฏิภาณยิม 7 6 1 0 0 นางสาวจารุพร นามแสง 0850865604
21 Major Gym 6 2 4 0 0 สิริศักดิ์ เขียวลงยา 0944959490
22 Chaophraya TKD 23 13 10 0 0 ครู เอก 0877957606
23 Believe Taekwondo 20 13 7 0 0 รัฐธีย์ แหม่มเพชร 0984568122
24 Bhawat Gym 2 1 1 0 0 นายภาวัต บุญศรีวงศ์ (ครูอ้น), 0983955525, 0814139475
25 VK BackEnd. 8 2 6 0 0 ปติพงศ์ 0830265640
26 Gmac Gym 8 3 5 0 0 ปิยวัฒน์ โนรี 0866238972
27 ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ 7 3 4 0 0 นายยุทธภูมิ แสงอรุณจิรโชติ 0835461002
28 ดนัย เทควันโด ยิม 11 5 6 0 0 ครูโบ๊ท 064-9969387
29 Intel Taekwondo 4 2 2 0 0 เจริญ เวชประสิทธิ์ 0812961329
30 HEROES TAEKWONDO BANGKOK 9 9 0 0 0 CASSANDRA HALLER +66869797638
31 PTK TAEKWONDO 5 5 0 0 0 CHRIS 089-615-7171
32 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ( RST ) 1 1 0 0 0 นายเอกลักษณ์ ทองอุ่นเรือน 0862766010
33 RSR TEAM 116 62 54 0 0 รังสฤษฏ์ จำเริญ 0972478341
34 New Gen 1 1 0 0 0 Whew 0924419456
35 THE KICK TAEKWONDO KRABI 7 6 1 0 0 BYOUNG KYU KONG 0895161117, 0988867432
36 LIW TAEKWONDO 10 6 4 0 0 อัศนัย ยั่งยืน 0812581860
37 DRAGON GYM PHUKET 15 13 2 0 0 YOUNG TAEK YOO 0869515115
38 SL Taekwondo Academy 36 22 14 0 0 ธารันต์ ชัยสวัสดิ์ 0982702138
39 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน 6 3 3 0 0 นายเอกลักษณ์ ทองอุ่นเรือน 0862766010
40 Outdoor School Bangkok (OSB) 1 1 0 0 0 กรภัค 085-676-2208
41 Angthong Sport School 20 9 11 0 0 อ.ทศพล 092-7086692
42 ARUNVITHAYA Tkd 1 1 0 0 0 วรรณิดา 0929465193
43 TIGER THAI Paiboon Taekwondo Kid Saimai 4 3 1 0 0 ไพบูลย์ นุชพลอินทร์ 0951645517
44 TAWEESILP TR 38 23 15 0 0 กัณฐัศว์ หาญปราบ 0993893335
45 ชีวินเทควันโด 13 5 8 0 0 ชีวิน มโนรัตน์ 0962925599
46 ALL STAR 71 44 27 0 0 ชรัณ จันทร์ขจร 0966569655
47 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา BSRU 1 0 1 0 0 สิริศักดิ์ เขียวลงยา 0944959490
48 TAWEESILP 1 1 0 0 0 ทวีศิลป์ คำนวน 0884451426
49 เทควันโดวังบูรพาภิมรมย์ 2 1 1 0 0 พงษพัฒน์ อนุตรเศรษฐ 0959395298
50 Kasetsart 3 1 2 0 0 สริตา ผ่องศรี 0984038968
51 กรุงเก่า 1 1 0 0 0 อ.เจ๋ง 0909538890
52 Trattaekwondo Gym 10 7 3 0 0 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แสง 0875451363
53 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 5 4 1 0 0 อาจารย์(มี่) นพพร 0855166966
54 The Sun Taekwondo 2 2 0 0 0 ขวัญชนก อินทรสุวรรณ์ 0870120239
55 ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง 15 8 7 0 0 นายสุธนางค์ วงศ์เหลือง 0959395539
56 เกษตรจูเนียร์ 20 12 8 0 0 นายหฤษฎ์ ผิวสอาด 0841404594
รวม 776 477 299 0 0
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 T.T TAEKWONDO GYM 1 1 0 0 0 นายธนวงศ์ ทองสิมา 028684546
2 THE VISION 1 1 0 0 0 วีรวัฒน์ ชื่นศิริพรชัย 0935515156
3 V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY 3 3 0 0 0 อ. ธนพล ลายสุวรรณชัย 0851679803
4 ธนาเทควันโด 2 2 0 0 0 นาย ทรงพล จงกลนี 0859127919
5 TreeHouse Taekwondo 20 15 0 3 2 ครูธี 0898959056
6 CHOI's TAEKWONDO 47 33 0 12 2 NATTHAYA SANGSASITON 0990465463
7 The Best Fighter Taekwondo 6 5 0 1 0 ชีรพงษ์ กาญจนกันติ 0971890125
8 Believe Taekwondo 1 1 0 0 0 รัฐธีย์ แหม่มเพชร 0984568122
9 VK BackEnd. 1 1 0 0 0 ปติพงศ์ 0830265640
10 ICS TAEKWONDO TEAM 1 1 0 0 0 Dayton Kannon 081 - 285 - 6672
11 KANAWAT TKD POOMSAE 22 18 0 1 3 คณวัฒน์ สุขเจริญ 0661474998
12 HEROES TAEKWONDO BANGKOK 1 1 0 0 0 CASSANDRA HALLER +66869797638
13 RSR TEAM 2 2 0 0 0 รังสฤษฏ์ จำเริญ 0972478341
14 New Gen 21 17 0 2 2 Whew 0924419456
15 Chalermkwan Education 5 3 0 2 0 นางสาวกฤตชณัธ สินสอน 0897457885
16 ARUNVITHAYA Tkd 11 7 0 2 2 วรรณิดา 0929465193
17 TIGER THAI Paiboon Taekwondo Kid Saimai 1 1 0 0 0 ไพบูลย์ นุชพลอินทร์ 0951645517
18 PUTTACHAD TAEKWONDO 14 13 0 0 1 พุทธชาด เจริญพงษ์ 0637324982
19 ชีวินเทควันโด 1 1 0 0 0 ชีวิน มโนรัตน์ 0962925599
20 ALL STAR 1 1 0 0 0 ชรัณ จันทร์ขจร 0966569655
21 Kasetsart 3 2 0 1 0 สริตา ผ่องศรี 0984038968
22 Trattaekwondo Gym 14 11 0 2 1 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แสง 0875451363
23 เกษตรจูเนียร์ 4 4 0 0 0 นายหฤษฎ์ ผิวสอาด 0841404594
รวม 183 144 0 26 13