การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:1 M:1 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:4 M:3 F:1 C:9 M:7 F:2
7-8 ปี A:15 M:12 F:3 B:31 M:18 F:13 C:21 M:12 F:9 9-10 ปี A:25 M:20 F:5 B:30 M:23 F:7 C:33 M:18 F:15
11-12 ปี A:52 M:33 F:19 B:21 M:14 F:7 C:21 M:13 F:8 13-14 ปี A:52 M:27 F:25 B:22 M:8 F:14 C:22 M:11 F:11
15-17 ปี A:62 M:35 F:27 B:8 M:5 F:3 C:4 M:2 F:2 Total A:206 B:116 C:111
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ยอแซฟพิจิตร 9 7 2 0 0 นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
2 ไพรัตน์ยิม 3 2 1 0 0 อ.ไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
3 โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 11 9 2 0 0 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
4 THE V.S.K 2 2 0 0 0 Chayangkun Easawat 086-324-5442
5 พัชระยิม 2 1 1 0 0 วิชิตพงศ์ ธีรสุวัฒน์ปภากร -
6 ฺBT TAEKWONDO 10 5 5 0 0 นาย อนุสรณ์ ตันสาย 0619282236
7 MTธีรศาสตร์เทควันโด 18 11 7 0 0 ธนิต สุวรรณลักษณ์ 0892035654
8 ชัยนาทเทควันโด 4 1 3 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ) 0817861136
9 WST Taekwondo 13 9 4 0 0 วรัทยา เถาแตง 086-522-9359
10 เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน 12 8 4 0 0 ทยิดา โกศลกิจจา 0830093819
11 TIGERTHAI FAMILY 33 19 14 0 0 - ครูนัท 874993671
12 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 10 4 6 0 0 อ.ภาคนัฐกุณห์ (เอกจรันร์) 0992594192/0979945524
13 Tiger Thai Nirun Taekwondo 5 1 4 0 0 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0810055756
14 P. Fighters Rayong 9 3 6 0 0 โค้ชป๊อป 081-781-7869
15 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 12 5 7 0 0 ปุ้ย 0649277789
16 พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด 4 2 2 0 0 สราวุธ ยืนบุญ 0861688831
17 TKD SALESIAN HUA HIN 18 11 7 0 0 JONATHAN MOLS 0866048744
18 TKD Nadee 18 9 9 0 0 น.ส.พิชญา สวนช่วย 0813781129
19 ฟักทองยิม 13 9 4 0 0 นายพัฒน์ปกรณ์ ฟักทอง 837776134
20 วิถีเพชร 11 8 3 0 0 ครูเอ้ 0869144666
21 PCHR TEAM 7 5 2 0 0 นาย ปวรวิช โฆษิตเดชาวัตร 0816341015
22 JARAKIT TAEKWONDO 6 2 4 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
23 VK BackEnd. 1 0 1 0 0 ปติพงศ์ 0830265640
24 ธีรพฤกษ์ 28 20 8 0 0 อ. บุญชัย ธีรพฤกษ์ 0814998995
25 The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี 4 1 3 0 0 นาย รุ่งนที ตันติเสรีวงศ์ 0873701396
26 PST.ACADEMY OF TAEKWONDO 5 5 0 0 0 สรรเพชญ 0650291831
27 KORAT TAEKWONDO 10 7 3 0 0 มนัสวิน 0821256125
28 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 13 5 8 0 0 นางสาวรอซีด๊ะ มะ 0850865604
29 TKD CENTER @CHUMPHON 13 9 4 0 0 กันติยา พวงสำลี 0632966593
30 โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม 13 6 7 0 0 อ.อำนาจ มิตรเอื้อยสกุล 0655823872
31 TKDวันทามารีอา ราชบุรี 2 0 2 0 0 Wararat Chatchaithorn 0931259938
32 Huahin TKD 17 9 8 0 0 ครูศักดิ์ 0956525456
33 S.P.K.กาญจนบุรี 9 8 1 0 0 นายไพบูลย์ เด่นสว่าง 086-806-7294
34 NRM ลพบุรี 10 8 2 0 0 อ.ปวริศร์ อินแสน 0830219992
35 KT.Gym 10 5 5 0 0 นายรุ่งทวีชัย เทินสะเกษ 0896890974
36 SADUDEE 5 4 1 0 0 นายสดุดี ดีระพัฒน์ 0843314448
37 BANGRAJAN - THE EMPEROR 44 28 16 0 0 อ.เจต 086-5293793
38 A Taekwondo Gym 1 1 0 0 0 อาจารย์ศศกร เจนการรุ่งเรือง 0983595636
39 ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล 3 2 1 0 0 นายพัน สอาดเอี่ยม 075620590
40 THE WINNING TAEKWONDO 6 6 0 0 0 ครูไหม 086-5221676
41 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 9 5 4 0 0 นายชนานนท์ กลิ่นกรุ่น 0918721996
รวม 433 262 171 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไพรัตน์ยิม 27 17 10 อ.ไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
2 ฺBT TAEKWONDO 3 2 1 นาย อนุสรณ์ ตันสาย 0619282236
3 MTธีรศาสตร์เทควันโด 1 0 1 ธนิต สุวรรณลักษณ์ 0892035654
4 WST Taekwondo 2 2 0 วรัทยา เถาแตง 086-522-9359
5 TIGERTHAI FAMILY 5 3 2 - ครูนัท 874993671
6 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 1 0 1 อ.ภาคนัฐกุณห์ (เอกจรันร์) 0992594192/0979945524
7 พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด 2 2 0 สราวุธ ยืนบุญ 0861688831
8 วิถีเพชร 2 1 1 ครูเอ้ 0869144666
9 PCHR TEAM 3 1 2 นาย ปวรวิช โฆษิตเดชาวัตร 0816341015
10 JARAKIT TAEKWONDO 5 3 2 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
11 VK BackEnd. 8 3 5 ปติพงศ์ 0830265640
12 The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี 7 3 4 นาย รุ่งนที ตันติเสรีวงศ์ 0873701396
13 PST.ACADEMY OF TAEKWONDO 3 3 0 สรรเพชญ 0650291831
14 KORAT TAEKWONDO 1 1 0 มนัสวิน 0821256125
15 TKD CENTER @CHUMPHON 3 2 1 กันติยา พวงสำลี 0632966593
16 โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม 10 4 6 อ.อำนาจ มิตรเอื้อยสกุล 0655823872
17 TKDวันทามารีอา ราชบุรี 6 0 6 Wararat Chatchaithorn 0931259938
18 AUSAHA TAEKWONDO 9 3 6 ครูจี 0841058790
19 the resort taekwondo 3 3 0 โค้ชหม่อน 0918533452
20 NRM ลพบุรี 5 4 1 อ.ปวริศร์ อินแสน 0830219992
21 SADUDEE 2 1 1 นายสดุดี ดีระพัฒน์ 0843314448
22 โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ 1 1 0 เยาวภา บุรพลชัย 0877149604
23 BANGRAJAN - THE EMPEROR 9 6 3 อ.เจต 086-5293793
24 A Taekwondo Gym 2 1 1 อาจารย์ศศกร เจนการรุ่งเรือง 0983595636
25 THE WINNING TAEKWONDO 11 7 4 ครูไหม 086-5221676
26 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 12 2 10 นายชนานนท์ กลิ่นกรุ่น 0918721996
รวม 143 75 68
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ยอแซฟพิจิตร 5 5 0 0 0 นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
2 ธนาเทควันโด 1 1 0 0 0 นาย ทรงพล จงกลนี 0859127919
3 WST Taekwondo 9 7 0 1 1 วรัทยา เถาแตง 086-522-9359
4 Tiger Thai Nirun Taekwondo 9 9 0 0 0 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0810055756
5 ฟักทองยิม 2 0 0 1 1 นายพัฒน์ปกรณ์ ฟักทอง 837776134
6 วิถีเพชร 2 2 0 0 0 ครูเอ้ 0869144666
7 PCHR TEAM 22 16 0 4 2 นาย ปวรวิช โฆษิตเดชาวัตร 0816341015
8 JARAKIT TAEKWONDO 6 6 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
9 VK BackEnd. 1 1 0 0 0 ปติพงศ์ 0830265640
10 Huahin TKD 5 5 0 0 0 ครูศักดิ์ 0956525456
11 Puttachad Taekwondo 7 6 0 0 1 พุทธชาด เจริญพงษ์ 0637324982
12 the resort taekwondo 3 3 0 0 0 โค้ชหม่อน 0918533452
13 NRM ลพบุรี 7 7 0 0 0 อ.ปวริศร์ อินแสน 0830219992
14 โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ 3 3 0 0 0 เยาวภา บุรพลชัย 0877149604
15 BANGRAJAN - THE EMPEROR 9 9 0 0 0 อ.เจต 086-5293793
16 ZIAN TKD BANGPHAE 20 13 0 4 3 Kunlapornpas Yostaset 087-1659797
17 Theephasporn 2 2 0 0 0 นภัสสร เผ่าวงศากุล 0812074629
รวม 113 95 0 10 8