Taekwondo Friendly Championship 2020 tkecenter

สถานที่แข่งขัน ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน กองทัพอากาศ ( สายไหม )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 22/08/2020 ~ 22/08/2020

ชื่อผู้จัด : อ.เพชร ปิดระบบรับสมัคร 8 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081-6823149 , 082-2995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 THE FAST TAEKWONDO 7 5 2 0 0 ฉัตรมงคล จรัสพรแสงทอง 087-7530864
2 Thesun Taekwondo Thailand 1 1 0 0 0 Coach 0866688484 0873795977
3 โรงเรียนปัญญวิทย์ 1 0 1 0 0 ครูอั๋น 0950969795
4 TKD CENTER @CHUMPHON 18 14 4 0 0 กันติยา พวงสำลี 0632966593
รวม 27 20 7 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 โรงเรียนปัญญวิทย์ 4 2 2 ครูอั๋น 0950969795
รวม 4 2 2
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0