THE KHIGHTS CUP 2020

สถานที่แข่งขัน ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน ( ท่าดินแดง ) กองทัพอากาศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 08/03/2020 ~ 08/03/2020

ชื่อผู้จัด : อ.กิตติโชติ อมรากุล ( ครูกอล์ฟ ) ปิดระบบรับสมัคร 7 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0896609993 ,0991907091 นุ่มนิ่ม ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Anan Taekwondo 3 2 1 0 0 ครูนัน 0811313113
2 FaiFah by TMB 8 5 3 0 0 ครูเจม 0836187855
3 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 2 2 0 0 0 อาจารย์จรันร์/อาจารย์เอก/อาจารย์ปุณ 099-2594192 , 097-9945524
4 Bhawat Gym 4 2 2 0 0 นายภาวัต บุญศรีวงศ์ (ครูอ้น), 0983955525, 0814139475
5 ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยาฯ 12 5 7 0 0 นายยุทธภูมิ แสงอรุณจิรโชติ 0835461002
6 special TKD. 8 4 4 0 0 ครูโจ้ 0836010666
7 SPMTKD ตลาดแม่สมบูรณ์ โยธินนุกูล สมาทคิด P KOKAI อัสสัมชัญนครราชสีมา 5 4 1 0 0 ศุภมงคล เสียงเสนาะ ครูคาเค 0873795977 0873795977
รวม 42 24 18 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 FaiFah by TMB 2 0 2 ครูเจม 0836187855
2 SPMTKD ตลาดแม่สมบูรณ์ โยธินนุกูล สมาทคิด P KOKAI อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 1 0 ศุภมงคล เสียงเสนาะ ครูคาเค 0873795977 0873795977
รวม 3 1 2
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ธนาเทควันโด 2 2 0 0 0 นาย ทรงพล จงกลนี 0859127919
2 Bhawat Gym 1 1 0 0 0 นายภาวัต บุญศรีวงศ์ (ครูอ้น), 0983955525, 0814139475
3 special TKD. 5 5 0 0 0 ครูโจ้ 0836010666
รวม 8 8 0 0 0