Phrae Open Poomsae Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนการป่าไม้แพร่
จังหวัด แพร่
แข่งขันวันที่ 01/02/2020 ~ 01/02/2020

ชื่อผู้จัด : โค๊ชบอส / โค๊ชขวัญ ปิดระบบรับสมัคร 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-5452508 โค๊ชบอส / 094-7139787 โค๊ชขวัญ ประกาศ :
Total A:0 B:0 C:0
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 PANTAJAK GYM 11 10 1 0 0 นางสาว วาสนา ปัญทจักร์ 0833226848
2 Hassadin Gym 11 8 0 0 3 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
3 T.A.F.Phrae 66 56 7 0 3 ครูขวัญ 087-5452508
4 STR สุโขทัย 2 2 0 0 0 ครูแก๊ป ครูพลอย 882803928
5 CENTUM TAEKWONDO CLUB 4 2 1 0 1 ครูฟลุ๊ค +66913014122
6 ctrเชียงใหม่เทควันโดริมปิง 24 18 4 0 2 ปุณยวีร์ โกกิลานนท์ 0882690031
รวม 118 96 13 0 9