รายการ :The Paseo Park Taekwondo Championship 2020
สถานที่แข่งขัน :เดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
แข่งวันที่ :12/12/2020 ~ 12/12/2020

ผู้จัด :นายกฤษณะ อ้อมแก้ว
ปิดระบบรับสมัคร :11 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :063-2455263
ประกาศ :นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:1 M:1 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:4 M:3 F:1 C:4 M:4 F:0
7-8 ปี A:1 M:0 F:1 B:22 M:12 F:10 C:17 M:9 F:8 9-10 ปี A:8 M:6 F:2 B:23 M:19 F:4 C:16 M:12 F:4
11-12 ปี A:16 M:12 F:4 B:10 M:9 F:1 C:13 M:10 F:3 13-14 ปี A:8 M:6 F:2 B:4 M:3 F:1 C:11 M:6 F:5
15-17 ปี A:3 M:1 F:2 B:8 M:4 F:4 C:3 M:0 F:3
TOTAL
A:36 B:71 C:65

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Taekwondo Society 8 8 0 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0865649897
2 ASSUMPTION THONBURI 10 8 2 0 0 นาย สฤษฎิเดช สุมงคล 0855167152
3 tiger thai นครชัยศรี 2 1 1 0 0 สิทธิพงษ์ หม่อมฤทธิ์ 0895381597
4 โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 9 8 1 0 0 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
5 THE V.S.K 3 3 0 0 0 Chayangkun Easawat 086-324-5442
6 The Winner Thailand Taekwondo 5 4 1 0 0 ว่าที่ร.ต.ยศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์ -
7 TUNNARA TAEKWONDO 2 2 0 0 0 บัญชา ธัญนารา 0899916601
8 TIGER THAI เจ้าพระยา 1 1 0 0 0 นิพล ดอนจอมทอง 0619682265
9 SWK.Taekwondo 10 7 3 0 0 เมริณภา 0843164619
10 Anan Taekwondo 3 1 2 0 0 ครูนัน 0811313113
11 TAECHEW TKD 9 5 4 0 0 ครูก้อ 095-2491623
12 TIGERTHAI FAMILY 8 8 0 0 0 - ครูนัท 874993671
13 TIGER THAI YPG 3 2 1 0 0 ครูแนส 0632455263
14 Danchang Fighting Team 9 5 4 0 0 แดเนี่ยล มาเชล มิช 0950969795
15 เล็กโกเมศอนุสรณ์ 2 2 0 0 0 นาย ณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0855167152
16 พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด 8 6 2 0 0 สราวุธ ยืนบุญ 0861688831
17 ยอดปฏิภาณยิม 3 3 0 0 0 นางสาวจารุพร นามแสง 0850865604
18 BCC TAEKWONDO 6 5 1 0 0 ครูเพชร 0859273531
19 FAI-FAH by TMB TANACHART 5 3 2 0 0 ครูเจม 0643923915
20 AUSAHA TAEKWONDO 2 1 1 0 0 ครูจี 0841058790
21 RSR Bangbo Team 8 3 5 0 0 ครูเขต 0953979944
22 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 27 15 12 0 0 ครูทิพย์/ครูนุ 0813678671
23 SATOเทควันโด 3 1 2 0 0 ครูซาโต้ 0815653970
24 Tiger Thai Ongkharak 15 8 7 0 0 นิธยานันท์ 0844550466
25 TIGER THAI ราชบุรี 2 1 1 0 0 นิพล ดอนจอมทอง 061-9682265
26 TigerThai NRS 7 4 3 0 0 โค้ชเจา 0830199545
27 THE WINNING TAEKWONDO 2 2 0 0 0 ครูไหม 086-5221676
รวม 172 117 55 0 0

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Taekwondo Society 1 1 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0865649897
2 Tiger Thai กันตนา 3 1 2 ธีรเดช ดีสวัสดิ์ 0820520004
3 ASSUMPTION THONBURI 4 2 2 นาย สฤษฎิเดช สุมงคล 0855167152
4 tiger thai นครชัยศรี 4 2 2 สิทธิพงษ์ หม่อมฤทธิ์ 0895381597
5 The Winner Thailand Taekwondo 2 2 0 ว่าที่ร.ต.ยศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์ -
6 โรงเรียนอนุบาลปราณี ด่านช้าง 1 1 0 นิวัฒน์ ปราบโจร -
7 TUNNARA TAEKWONDO 4 1 3 บัญชา ธัญนารา 0899916601
8 TIGER THAI เจ้าพระยา 3 2 1 นิพล ดอนจอมทอง 0619682265
9 SWK.Taekwondo 1 1 0 เมริณภา 0843164619
10 TAECHEW TKD 24 13 11 ครูก้อ 095-2491623
11 TIGERTHAI FAMILY 9 7 2 - ครูนัท 874993671
12 TIGER THAI YPG 3 3 0 ครูแนส 0632455263
13 Danchang Fighting Team 4 1 3 แดเนี่ยล มาเชล มิช 0950969795
14 เล็กโกเมศอนุสรณ์ 1 0 1 นาย ณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0855167152
15 พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด 3 2 1 สราวุธ ยืนบุญ 0861688831
16 ยอดปฏิภาณยิม 4 4 0 นางสาวจารุพร นามแสง 0850865604
17 BCC TAEKWONDO 10 10 0 ครูเพชร 0859273531
18 AUSAHA TAEKWONDO 6 2 4 ครูจี 0841058790
19 RSR Bangbo Team 4 3 1 ครูเขต 0953979944
20 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 14 8 6 ครูทิพย์/ครูนุ 0813678671
21 Tiger Thai Ongkharak 5 2 3 นิธยานันท์ 0844550466
22 คชเสนี เทควันโด 1 1 0 วัลลภา คชเสนี 0971377999
23 TIGER THAI ราชบุรี 1 1 0 นิพล ดอนจอมทอง 061-9682265
24 TigerThai NRS 6 3 3 โค้ชเจา 0830199545
รวม 118 73 45

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 tiger thai นครชัยศรี 6 6 0 0 0 สิทธิพงษ์ หม่อมฤทธิ์ 0895381597
2 TIGERTHAI FAMILY 8 7 0 1 0 - ครูนัท 874993671
3 TIGER THAI YPG 6 6 0 0 0 ครูแนส 0632455263
4 เล็กโกเมศอนุสรณ์ 1 1 0 0 0 นาย ณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0855167152
5 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 5 5 0 0 0 ครูทิพย์/ครูนุ 0813678671
6 โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา 10 6 0 2 2 นายเศรษฐพงศ์ หอมกระจาย 0-2985-0058
36 31 0 3 2