เทควันโดชิงชนะเลิศจังหวัดชุมพร

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนนิรมลชุมพร
จังหวัด ชุมพร
แข่งขันวันที่ 15/12/2019 ~ 15/12/2019

ชื่อผู้จัด : จังหวัดชุมพร ปิดระบบรับสมัคร 12 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Pk.Gym 24 16 8 0 0 กฤตภาส ปัญญเกียรติกุล 0847135145
2 Sky TaeKwndo Gym 8 1 7 0 0 สัชฌุกร อินทร์น้อย 0869437430
รวม 32 17 15 0 0
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0