เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 THE MAFIA 2 2 0 0 0 ครูเอก 0826442791
2 Taekwondo Society 1 1 0 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0865649897
3 ASSUMPTION THONBURI 10 8 2 0 0 นาย สฤษฎิเดช สุมงคล 0855167152
4 tiger thai นครชัยศรี 2 2 0 0 0 สิทธิพงษ์ หม่อมฤทธิ์ 0895381597
5 โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 7 5 2 0 0 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
6 The Winner Thailand Taekwondo 4 3 1 0 0 ว่าที่ร.ต.ยศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์ -
7 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 3 3 0 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
8 รวมใจเทควันโด 8 4 4 0 0 วรวัฒน์ 087-1677905
9 TIGERTHAI ราชบุรี 6 3 3 0 0 นิพล ดอนจอมทอง 0619682265
10 Tiger Thai บัวทองธานี 17 11 6 0 0 นายธิปัตย์ อินทมาตย์ 0877985315
11 TAECHEW TKD 34 21 13 0 0 ครูก้อ 095-2491623
12 The Best Fighter Taekwondo 2 0 2 0 0 ชีรพงษ์ กาญจนกันติ 0971890125
13 TIGERTHAI 18 5 13 0 0 - ครูนัท 874993671
14 TIGER THAI YPG 7 5 2 0 0 ครูแนส 0632455263
15 TIGER THAI เจ้าพระยา 11 9 2 0 0 ณัฐวุฒิ ดอนจอมทอง 0619682265
16 TIGER THAI AKL 4 3 1 0 0 ครูแอร์ 0970019899
17 Chula Taekwondo Team 3 2 1 0 0 นางสาวเนตรทราย กุดวิสัย 0810055756
18 Tiger thai kantana 10 5 5 0 0 อ.เต้ 0874993671
19 TIGERTHAI NRS BANGKRUAI 9 4 5 0 0 โค้ชเจา 0830199545
20 TIGERTHAI NRS PRUKSA 3 1 1 0 0 0 โค้ชเจา 083-019-9545
21 TIGERTHAI PATHUMTHANI 15 10 5 0 0 โค้ชเจา 0830199545
รวม 174 107 67 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Taekwondo Society 2 2 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0865649897
2 ASSUMPTION THONBURI 1 1 0 นาย สฤษฎิเดช สุมงคล 0855167152
3 tiger thai นครชัยศรี 3 1 2 สิทธิพงษ์ หม่อมฤทธิ์ 0895381597
4 โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 1 1 0 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
5 รวมใจเทควันโด 2 2 0 วรวัฒน์ 087-1677905
6 TIGERTHAI ราชบุรี 2 1 1 นิพล ดอนจอมทอง 0619682265
7 Tiger Thai บัวทองธานี 3 3 0 นายธิปัตย์ อินทมาตย์ 0877985315
8 TIGERTHAI 3 3 0 - ครูนัท 874993671
9 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 26 24 2 ครูมี่ 0868310602
10 TIGER THAI YPG 3 1 2 ครูแนส 0632455263
11 TIGER THAI เจ้าพระยา 2 2 0 ณัฐวุฒิ ดอนจอมทอง 0619682265
12 CK TAEKWONDO 2 2 0 ครูกอล์ฟ 0979781479
13 TIGER THAI AKL 2 1 1 ครูแอร์ 0970019899
14 Tiger thai kantana 3 3 0 อ.เต้ 0874993671
15 TIGERTHAI NRS BANGKRUAI 4 2 2 โค้ชเจา 0830199545
16 TIGERTHAI NRS PRUKSA 3 3 2 1 โค้ชเจา 083-019-9545
17 TIGERTHAI PATHUMTHANI 1 1 0 โค้ชเจา 0830199545
รวม 63 52 11
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0