เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 10

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 14/12/2019 ~ 14/12/2019

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 12 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-9642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 tiger thai นครชัยศรี 10 6 4 0 0 สิทธิพงษ์ หม่อมฤทธิ์ 0895381597
2 อนุบาลต้นกล้า/อนุบาลเติมฝัน/ไพรัตน์ยิม 6 2 4 0 0 อ.ไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (ศิษย์หลวงพ่อพูล) 2 1 1 0 0 อิฏฐา พิทักษ์วรพันธ์ 034252709
4 TIGER THAI FAMILY 10 7 3 0 0 นิพล ดอนจอมทอง 0619682265
5 MTธีรศาสตร์เทควันโด 11 8 3 0 0 ธนิต สุวรรณลักษณ์ 0892035654
6 CHOI's TAEKWONDO 29 21 5 3 0 NATTHAYA SANGSASITON 0990465463
7 ชัยนาทเทควันโด 4 0 4 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ) 0817861136
8 WST Taekwondo 11 8 3 0 0 วรัทยา เถาแตง 086-522-9359
9 เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน 22 15 7 0 0 ทยิดา โกศลกิจจา 0830093819
10 TKD.NADEE 18 8 10 0 0 พิชญา สวนช่วย 081-3781129
11 TIGER THAI D.C. GYM 10 6 4 0 0 นาย. เดชา ดอนอินไชย 0814335549
12 S.P.K.กาญจนบุรี 8 7 1 0 0 นายไพบูลย์ เด่นสว่าง 0868067294
13 TKD SALESIAN HUA HIN 21 14 5 1 1 JONATHAN MOLS 0861783783
14 Ausaha Taekwondo 3 2 1 0 0 อาจารย์ต้น 0966422966
15 ฟักทองยิม 12 9 3 0 0 นายพัฒน์ปกรณ์ ฟักทอง 837776134
16 ด่านช้างเทควันโด 7 2 5 0 0 นายนฤเบศร์ สะราคำ 0925769322
17 วิถีเพชร 11 8 3 0 0 ครูเอ้ 0869144666
18 PCHR TEAM 6 5 1 0 0 นาย ปวรวิช โฆษิตเดชาวัตร 0816341015
19 KT.GYM 12 5 7 0 0 นาย รุ่งทวีชัย เทินสะเกษ 089-6890-974
20 The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี 8 3 5 0 0 นาย รุ่งนที ตันติเสรีวงศ์ 0873701396
21 PST.ACADEMY OF TAEKWONDO 6 6 0 0 0 สรรเพชญ 0650291831
22 BANGRAJAN - THE EMPEROR 31 22 9 0 0 ครูเจต - ครูเอก 086-5293793
23 ชมรมเทควันโด สมุทรสงคราม By OYP OLYMPIC 10 7 3 0 0 ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์ 0917702888
24 HUAHIN TKD 17 9 8 0 0 ครูศักดิ์ 0902491562
รวม 285 181 99 4 1
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 tiger thai นครชัยศรี 6 4 2 สิทธิพงษ์ หม่อมฤทธิ์ 0895381597
2 อนุบาลต้นกล้า/อนุบาลเติมฝัน/ไพรัตน์ยิม 4 3 1 อ.ไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (ศิษย์หลวงพ่อพูล) 7 3 4 อิฏฐา พิทักษ์วรพันธ์ 034252709
4 TIGER THAI FAMILY 3 2 1 นิพล ดอนจอมทอง 0619682265
5 WST Taekwondo 2 1 1 วรัทยา เถาแตง 086-522-9359
6 เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน 1 1 0 ทยิดา โกศลกิจจา 0830093819
7 TKD.NADEE 1 1 0 พิชญา สวนช่วย 081-3781129
8 TIGER THAI D.C. GYM 3 2 1 นาย. เดชา ดอนอินไชย 0814335549
9 Ausaha Taekwondo 4 1 3 อาจารย์ต้น 0966422966
10 JARAKIT TAEKWONDO 4 4 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
11 The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี 3 1 2 นาย รุ่งนที ตันติเสรีวงศ์ 0873701396
12 HUAHIN TKD 1 1 0 ครูศักดิ์ 0902491562
รวม 39 24 15
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 WST Taekwondo 3 3 0 0 0 วรัทยา เถาแตง 086-522-9359
2 เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน 1 0 1 0 0 ทยิดา โกศลกิจจา 0830093819
3 TKD.NADEE 4 4 0 0 0 พิชญา สวนช่วย 081-3781129
4 S.P.K.กาญจนบุรี 1 1 0 0 0 นายไพบูลย์ เด่นสว่าง 0868067294
5 Ausaha Taekwondo 1 1 0 0 0 อาจารย์ต้น 0966422966
6 วิถีเพชร 6 5 0 0 1 ครูเอ้ 0869144666
7 PCHR TEAM 24 18 4 0 2 นาย ปวรวิช โฆษิตเดชาวัตร 0816341015
8 JARAKIT TAEKWONDO 1 1 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
9 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 1 1 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
10 BANGRAJAN - THE EMPEROR 7 6 1 0 0 ครูเจต - ครูเอก 086-5293793
11 ชมรมเทควันโด สมุทรสงคราม By OYP OLYMPIC 5 3 1 0 1 ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์ 0917702888
12 HUAHIN TKD 6 5 1 0 0 ครูศักดิ์ 0902491562
13 ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE 22 15 0 0 7 นายพชรพล สว่างเมฆ 087-1659797
รวม 82 63 8 0 11