V.S.K. TAEKWONDO REAL FIGHT ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 02/11/2019 ~ 02/11/2019

ชื่อผู้จัด : อ.หยก ปิดระบบรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-324-5442 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 THE MAFIA 1 1 0 0 0 ครูเอก 0826442791
2 V.S.K. TAEKWONDO 7 6 1 0 0 Chayangkun Easawat 086-324-5442
3 โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เพชรเกษม บางแค 4 4 0 0 0 ครูนิว พีรวิชญ์ 0863173288
4 SKP-JITTRIN TAEKWONDO 1 1 0 0 0 Jittrin Chunhasut 0941563615
5 Taekwondo AREA GYM. 2 1 1 0 0 นายเอกวีร์ จีนคำเริง 0970350202
รวม 15 13 2 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 V.S.K. TAEKWONDO 4 1 3 Chayangkun Easawat 086-324-5442
2 โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เพชรเกษม บางแค 1 0 1 ครูนิว พีรวิชญ์ 0863173288
3 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 1 1 0 ครูก้อย 0971574609
รวม 6 2 4
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0