ซอง คิ ยอง คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 17

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
แข่งขันวันที่ 19/10/2019 ~ 19/10/2019

ชื่อผู้จัด : อ. ภิญโญ โชติรัตน์ ปิดระบบรับสมัคร 18 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Pk.Gym 17 11 6 0 0 กฤตภาส ปัญญเกียรติกุล 0847135145
2 RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA 41 24 17 0 0 เตชทัต พราหมเกษม 089-1799758
3 KRABI.TKD.GYM 6 3 3 0 0 นาย.วีระชาติ สายสมคุณ 0622148840
4 DK TAEKWONDO TRANG 4 3 1 0 0 ดรุณี แขกปาทาน 0835192636
5 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ 8 7 1 0 0 ครูเขียว 075620590
6 CHAROEN TAEKWONDO @ KRABI 14 10 4 0 0 นายเจริญ ย่องดำ 087-8837245
7 TTC TRANG 8 4 4 0 0 T 0816939295
8 HIGH KICKS TKD 16 6 10 0 0 MR.SOUFA PINYOUSOS คนที่ 2MR.SOUFA PINYO +60129928577
9 ALL STAR 32 20 12 0 0 ณัฐพล จันทร์ขจร 0855625198
10 Yo Taekwondo Songkhla 22 17 5 0 0 นายไกวัล โชติรัตน์ 0917800637
11 BST. Thailand 96 72 24 0 0 ถิรดล วัฒนศักดิ์ 091-9851515
12 จรันร์ ณ ชุมพร 5 3 2 0 0 ปุณญดา เหมวัตนิธี 09656244447
13 KRIT FIGHT CLUB 1 1 0 0 0 นายศุภกฤต ธนญาฎา 0981636287
14 NEW GEN 14 8 6 0 0 Suraj 0819185845
15 ONE FORCE TKD CLUB 11 5 6 0 0 Suraj 0819185845
16 POWER TKD CLUB 27 18 9 0 0 Suraj 0819185845
17 YEE BLACK & WHITE TKD CLUB 13 8 5 0 0 YEE 0819185845
18 SARA TKD CLUB 19 9 10 0 0 Suraj 0819185845
19 สตูลเทควันโด 8 5 3 0 0 นาย ชิโนรส หิมวันต์ 0625854478
20 รร.ทองคำวิทยานุสรณ์ 1 1 0 0 0 ชัยทัต ยาตา 0862781305
21 รุ่งเทควันโด 8 6 2 0 0 Master รุ่งเพชร เลิศล้ำฟ้าคนอง 0910385485
22 PHATTHALUNG-TAPEE 20 15 5 0 0 นายสุธนางค์ วงศ์เหลือง 0959395539
รวม 391 256 135 0 0
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Pk.Gym 1 1 0 0 0 กฤตภาส ปัญญเกียรติกุล 0847135145
2 RSR TAEKWONDO TEAM SONGHIA 2 2 0 0 0 เตชทัต พราหมเกษม 089-1799758
3 BST. Thailand 7 7 0 0 0 ถิรดล วัฒนศักดิ์ 091-9851515
4 DK TAEKWONDO TRANG 2 2 0 0 0 ดรุณี แขกปาทาน 0835192636
5 Yo Taekwondo Songkhla 9 9 0 0 0 นายไกวัล โชติรัตน์ 0917800637
6 BST. Thailand 61 61 0 0 0 ถิรดล วัฒนศักดิ์ 091-9851515
7 NEW GEN 3 3 0 0 0 Suraj 0819185845
8 POWER TKD CLUB 3 3 0 0 0 Suraj 0819185845
9 สตูลเทควันโด 3 3 0 0 0 นาย ชิโนรส หิมวันต์ 0625854478
10 รุ่งเทควันโด 7 7 0 0 0 Master รุ่งเพชร เลิศล้ำฟ้าคนอง 0910385485
11 PHATTHALUNG-TAPEE 2 2 0 0 0 นายสุธนางค์ วงศ์เหลือง 0959395539
รวม 100 100 0 0 0