ชัยนาทเทควันโด โอเพ่น ต้านภัยยาเสพติด 62

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จังหวัด ชัยนาท
แข่งขันวันที่ 05/10/2019 ~ 05/10/2019

ชื่อผู้จัด : ครูเชฐ, ดาบหมาน ปิดระบบรับสมัคร 4 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091-0246162 ครูเชฐ, 081-7861136 ดาบหมาน ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ยอแซฟพิจิตร 10 9 1 0 0 นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
2 ไพรัตน์ยิม 4 1 3 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
3 อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) 7 6 1 0 0 ครูเจต 081-7797559, 082-1999500, 092-9986969
4 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 11 10 1 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
5 ทวีศิลป์ 8 14 13 1 0 0 สหพันธ์ สุขเพียร 0849759201
6 ชัยนาทเทควันโด 37 19 18 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ) 0817861136
7 Dragon Latyao 6 4 2 0 0 อนุชา บุญลือ 0815658995
8 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 8 3 5 0 0 อาจารย์จรันร์/อาจารย์เอก/อาจารย์ปุณ 099-2594192 , 097-9945524
9 Chaophraya TKD 28 16 12 0 0 ครู เอก 0877957606
10 SP.TKD เพชรบุรี 6 3 3 0 0 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย พูลแก้ว 08-5964-2349
11 Believe Taekwondo 18 13 5 0 0 รัฐธีย์ แหม่มเพชร 0984568122
12 SKG Seekasem Takhli 9 6 3 0 0 ครูมิ้ว 061-4941411
13 TAWEESILP ROMPO 21 11 10 0 0 กัณฐัศว์ หาญปราบ 0993893335
14 วัดสระเเก้วยิม 6 4 2 0 0 ครูวาสนา. เกตโล 0610619659
15 ชมรมเทควันโดหนองแค 9 6 3 0 0 Kanittha 0831363691
16 อ่างทองเทควันโด 12 11 1 0 0 นายชัยณรงค์ น้อยเกิด 0928720628
17 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 27 18 9 0 0 อ.ทศพล 0927086692
18 โรงเรียนวัดจันท์ 3 2 1 0 0 นายเมธี อินสะละ 0918785672
รวม 236 155 81 0 0
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 2 2 0 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
2 ทวีศิลป์ 8 11 9 1 0 1 สหพันธ์ สุขเพียร 0849759201
3 ชัยนาทเทควันโด 8 7 1 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ) 0817861136
4 Believe Taekwondo 11 10 1 0 0 รัฐธีย์ แหม่มเพชร 0984568122
5 SKG Seekasem Takhli 9 9 0 0 0 ครูมิ้ว 061-4941411
6 ชมรมเทควันโดหนองแค 6 6 0 0 0 Kanittha 0831363691
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 3 3 0 0 0 อ.ทศพล 0927086692
รวม 50 46 3 0 1