Army aviation center The championship 1st

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
จังหวัด ลพบุรี
แข่งขันวันที่ 16/11/2019 ~ 16/11/2019

ชื่อผู้จัด : ร.ต.หญิง ชนาธิป ซ้อนขำ ปิดระบบรับสมัคร 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 088-245-3989 , 064-795-5631 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 whitefighter 6 4 2 0 0 นาย ภูวศาสตรา ไทยถาวร 0916266169
2 Phaitoon Taekwondo 9 6 3 0 0 ไพฑูรย์ เวียรศิลป์ 0959050874
3 ค่ายอดิศร เทควันโด 7 3 4 0 0 จ.ส.อ.จงรัก โสรี 0866772817
4 JARAKIT TAEKWONDO 3 2 1 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
5 Major gym 1 0 1 0 0 สิริศักดิ์ เขียวลงยา 0868927596
6 ไอริช ยิม 8 5 3 0 0 นายไทยทชา สกุณา 0924569892
7 ADB YOUTH TEAM 10 6 4 0 0 นางสาว ฑิตฐิตา ถาวรกาย 0649694965
รวม 44 26 18 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 JARAKIT TAEKWONDO 1 1 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
2 ไอริช ยิม 5 5 0 0 0 นายไทยทชา สกุณา 0924569892
3 PNN Taekwondo 1 1 0 0 0 ป้องชาติ นิ่งนึก 0890588850
รวม 7 7 0 0 0