Army aviation center The championship 1st

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
จังหวัด ลพบุรี
แข่งขันวันที่ 16/11/2019 ~ 16/11/2019

ชื่อผู้จัด : ร.ต.หญิง ชนาธิป ซ้อนขำ ปิดระบบรับสมัคร 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 088-245-3989 , 064-795-5631 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไอริช ยิม 1 1 0 0 0 นายไทยทชา สกุณา 0924569892
รวม 1 1 0 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0