NORTH BANGKOK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019

สถานที่แข่งขัน ศูนย์กีฬาในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 07/09/2019 ~ 07/09/2019

ชื่อผู้จัด : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปิดระบบรับสมัคร 6 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 7 3 4 0 0 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
2 V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY 9 6 3 0 0 อ. ธนพล ลายสุวรรณชัย 0851679803
3 ศรณ์กริชเทควันโด 14 4 10 0 0 นายศรณ์กริช โสภาเลิศพิทักษ์ 0932969159
4 Phaitoon Taekwondo 8 6 2 0 0 ไพฑูรย์ เวียรศิลป์ 0959050874
5 ค่ายอดิศร เทควันโด 5 3 2 0 0 จ.ส.อ.จงรัก โสรี 0866772817
6 ชัยนาทเทควันโด 6 2 4 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ) 0817861136
7 RANGSIT STAR 17 14 3 0 0 อ.อรุชา 0989043134
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 12 4 8 0 0 ปิยะวุฒิ มังคุด 0879070725
9 TKD FORCE 4 4 0 0 0 นายอรุณ ศรีงาม 089-8902947
10 VADHANA(เขตวัฒนา) 20 9 11 0 0 สุธินี แสงอรุณ 0864772807
11 Believe Taekwondo 6 4 2 0 0 รัฐธีย์ แหม่มเพชร 0984568122
12 JARAKIT TAEKWONDO 3 3 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
13 BC.TKD 9 6 3 0 0 ครูขวัญ 0868373540
14 TAWEESILP TRY 55 39 16 0 0 นายสหพันธ์ สุขเพียร 0993893335
15 ชมรมเทควันโด ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ 15 9 6 0 0 จ.ส.อ. อรรถนพ เทียนทอง 0967350938
16 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 0 1 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
17 NONG KI TAEKWONDO TEAM 14 8 6 0 0 นายกำพล สุธาพจน์ 0920038860
18 SUPER KICK GYM 8 7 1 0 0 รัชนีพร /ชมชนก 0806329359
19 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ 7 6 1 0 0 ครูเขียว 075620590
20 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 8 6 2 0 0 เกรียงศักดิ์ แสงประดับ 0819966255
21 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 33 19 14 0 0 นายทศพล วงษ์พา 0927086692
22 อ่างทองเทควันโด 6 5 1 0 0 นายชัยณรงค์ น้อยเกิด 092-8720628
รวม 267 167 100 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 V.C.M. TAEKWONDO ACADEMY 5 3 2 อ. ธนพล ลายสุวรรณชัย 0851679803
2 ค่ายอดิศร เทควันโด 2 2 0 จ.ส.อ.จงรัก โสรี 0866772817
3 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี 11 4 7 อ.นัฐวุฒิ ทองคล้อย 0846607500
4 RANGSIT STAR 11 7 4 อ.อรุชา 0989043134
5 TKD FORCE 3 1 2 นายอรุณ ศรีงาม 089-8902947
6 VADHANA(เขตวัฒนา) 3 1 2 สุธินี แสงอรุณ 0864772807
7 Believe Taekwondo 8 8 0 รัฐธีย์ แหม่มเพชร 0984568122
8 JARAKIT TAEKWONDO 1 1 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
9 BC.TKD 1 1 0 ครูขวัญ 0868373540
10 TAWEESILP TRY 5 2 3 นายสหพันธ์ สุขเพียร 0993893335
11 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 1 0 1 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
12 SUPER KICK GYM 4 1 3 รัชนีพร /ชมชนก 0806329359
13 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ 25 12 13 เกรียงศักดิ์ แสงประดับ 0819966255
14 ประกาศิต TKD. 3 1 2 นายมารุต แก้วอินทร์ 0953580240
รวม 83 44 39
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ชัยนาทเทควันโด 1 1 0 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ) 0817861136
2 Believe Taekwondo 3 3 0 0 0 รัฐธีย์ แหม่มเพชร 0984568122
3 BC.TKD 7 5 2 0 0 ครูขวัญ 0868373540
4 ชมรมเทควันโด ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ 5 5 0 0 0 จ.ส.อ. อรรถนพ เทียนทอง 0967350938
5 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 1 1 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
6 NONG KI TAEKWONDO TEAM 2 2 0 0 0 นายกำพล สุธาพจน์ 0920038860
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 3 3 0 0 0 นายทศพล วงษ์พา 0927086692
รวม 22 20 2 0 0