Bangkok Taekwondo Invitation Championships ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 21/07/2019 ~ 21/07/2019

ชื่อผู้จัด : อ.นิวัฒน์ ( อ.อั๋น ) ปิดระบบรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095-096-9795 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 4 3 1 นิวัฒน์ ปราบโจร -
2 โรงเรียนประภามนตรี 2 0 2 นิวัฒน์ ปราบโจร -
3 TKD.S.ONE จันทบุรี 1 1 0 นาย สุริยา อรรถวิล (ครูหนึ่ง) 085-2888924
รวม 7 4 3
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 1 1 0 0 0 นิวัฒน์ ปราบโจร -
รวม 1 1 0 0 0