The Winner Thailand Taekwondo Championship#3

สถานที่แข่งขัน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 13/07/2019 ~ 13/07/2019

ชื่อผู้จัด : ว่าที่ ร.ต.ยศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์ ( อ.เดียร์ ) ปิดระบบรับสมัคร 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 062-1936149 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family 1 1 0 0 0 ครูเอ๋ 0871602531
รวม 1 1 0 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0