วิถีเพชร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3

สถานที่แข่งขัน ณ ยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 20/07/2019 ~ 20/07/2019

ชื่อผู้จัด : อ.เอ้ ปิดระบบรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-9144666 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบ
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไพรัตน์ยิม 2 1 1 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
2 โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 8 3 5 0 0 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (ศิษย์หลวงพ่อพูล) 4 0 4 0 0 อิฏฐา พิทักษ์วรพันธ์ 034252709
4 อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) 17 12 5 0 0 ครูเจต 081-7797559, 082-1999500, 092-9986969
5 G.T.C.Taekwondo 15 9 6 0 0 ชนานนท์ เชื้อนิลพิพัฒน์ 0918721996
6 ธีภัสพร 2 0 2 0 0 นางสาวธนพร เผ่าวงศากุล 0812074629
7 MTธีรศาสตร์เทควันโด 10 8 2 0 0 ธนิต สุวรรณลักษณ์ 0892035654
8 เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน 10 6 4 0 0 ทยิดา โกศลกิจจา 0830093819
9 TIGERTHAI FAMILY 24 17 7 0 0 - ครูนัท 874993671
10 TIGER THAI D.C. GYM 8 4 4 0 0 นาย. เดชา ดอนอินไชย 0814335549
11 Tiger Thai Nirun Taekwondo 4 0 4 0 0 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0810055756
12 SP.TKD เพชรบุรี 13 6 7 0 0 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย พูลแก้ว 08-5964-2349
13 Ausaha Taekwondo 6 2 4 0 0 อาจารย์ต้น 0966422966
14 บ้านเทควันโด หัวหิน 2 0 2 0 0 พักพิง ไผ่แก้ว 0641724099
15 ฟักทองยิม 9 8 1 0 0 นายพัฒน์ปกรณ์ ฟักทอง 837776134
16 วิถีเพชร 15 12 3 0 0 ณรงค์ ทองเพชร 0869144666
17 JARAKIT TAEKWONDO 1 1 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
18 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 2 1 1 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
19 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 0 1 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
20 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 1 0 1 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
21 HuaHin TKD 14 8 6 0 0 ครูศักดิ์ 0902491562
22 The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี 7 3 4 0 0 นาย รุ่งนที ตันติเสรีวงศ์ 0873701396
23 ธีรพฤกษ์ บางนา 31 25 6 0 0 บุญชัย ธีรพฤกษ์ 0814998995
รวม 206 126 80 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไพรัตน์ยิม 2 0 2 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
2 โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 3 2 1 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (ศิษย์หลวงพ่อพูล) 7 4 3 อิฏฐา พิทักษ์วรพันธ์ 034252709
4 YAMAHA CENTRAL SALAYA 2 1 1 นาย. เดชา ดอนอินไชย 087-666-9151
5 MTธีรศาสตร์เทควันโด 1 0 1 ธนิต สุวรรณลักษณ์ 0892035654
6 TIGERTHAI FAMILY 5 5 0 - ครูนัท 874993671
7 Tiger Thai Nirun Taekwondo 2 1 1 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0810055756
8 Ausaha Taekwondo 1 0 1 อาจารย์ต้น 0966422966
9 วิถีเพชร 4 2 2 ณรงค์ ทองเพชร 0869144666
10 JARAKIT TAEKWONDO 3 1 2 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
11 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 2 2 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
12 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 1 0 1 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
13 The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี 4 1 3 นาย รุ่งนที ตันติเสรีวงศ์ 0873701396
14 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ANUBAN NAKHON PATHOM SCHOOL 2 1 1 นายพัฒน์ปกรณ์ ฟักทอง 0837776134
รวม 39 20 19
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 G.T.C.Taekwondo 1 0 0 0 1 ชนานนท์ เชื้อนิลพิพัฒน์ 0918721996
2 ธีภัสพร 7 6 0 0 1 นางสาวธนพร เผ่าวงศากุล 0812074629
3 เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน 2 2 0 0 0 ทยิดา โกศลกิจจา 0830093819
4 TIGERTHAI FAMILY 11 9 1 0 1 - ครูนัท 874993671
5 Tiger Thai Nirun Taekwondo 7 6 1 0 0 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0810055756
6 Ausaha Taekwondo 3 3 0 0 0 อาจารย์ต้น 0966422966
7 วิถีเพชร 9 8 1 0 0 ณรงค์ ทองเพชร 0869144666
8 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 1 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 1 1 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
10 โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 1 1 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
11 HuaHin TKD 6 5 1 0 0 ครูศักดิ์ 0902491562
12 ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE 16 12 2 0 2 กุลพรภัสร์ ยศฐเศรษฐ์ 087-1659797
รวม 65 54 6 0 5