เทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8

สถานที่แข่งขัน ณ พอร์โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร ลานกิจกรรมกลาง ชั้น 1
จังหวัด สมุทรสาคร
แข่งขันวันที่ 15/06/2019 ~ 16/06/2019

ชื่อผู้จัด : อ.ไพรัตน์ เจือมณี ปิดระบบรับสมัคร 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-7988798 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ยอแซฟพิจิตร 1 1 0 0 0 นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
2 TKD.S.ONE จันทบุรี 1 0 1 0 0 นาย สุริยา อรรถวิล (ครูหนึ่ง) 085-2888924
รวม 2 1 1 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไพรัตน์ยิม / ยอแซฟพิจิตร 3 2 1 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
รวม 3 2 1
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด 1 1 0 0 0 นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ 0873204392
รวม 1 1 0 0 0