เทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8

สถานที่แข่งขัน ณ พอร์โต้ ชิโน่ สมุทรสาคร ลานกิจกรรมกลาง ชั้น 1
จังหวัด สมุทรสาคร
แข่งขันวันที่ 15/06/2019 ~ 16/06/2019

ชื่อผู้จัด : อ.ไพรัตน์ เจือมณี ปิดระบบรับสมัคร 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-7988798 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 THE MAFIA 2 2 0 0 0 ครูเอก 0826442791
2 ยอแซฟพิจิตร 10 8 2 0 0 นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
3 ไพรัตน์ยิม 18 10 8 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
4 M TAEKWONDO CLUB 3 2 1 0 0 เศรษฐ์พงศ์ หอมกระจาย 0810397738
5 whitefighter 6 4 2 0 0 นาย ภูวศาสตรา ไทยถาวร 0916266169
6 โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 7 4 3 0 0 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
7 V.S.K. TAEKWONDO 1 0 1 0 0 Chayangkun Easawat 086-324-5442
8 สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family 7 5 2 0 0 ครูเอ๋ 0871602531
9 CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM 13 7 6 0 0 นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมสุข 081-4451786
10 วัน@บางแค 8 8 0 0 0 โค้ชเจม 092-782-6965
11 The Winner Thailand Taekwondo 8 4 4 0 0 ว่าที่ร.ต.ยศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์ -
12 อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) 10 9 1 0 0 ครูเจต 081-7797559, 082-1999500, 092-9986969
13 พัชระยิม 15 12 3 0 0 วิชิตพงศ์ ธีรสุวัฒน์ปภากร -
14 SWK.Taekwondo 17 12 5 0 0 สรรเพชญ 0947874598,0805893034
15 ฺB.T ปัญจพร 12 6 6 0 0 นาย อนุสรณ์ ตันสาย 0826660521
16 TKD.S.ONE จันทบุรี 1 0 1 0 0 นาย สุริยา อรรถวิล (ครูหนึ่ง) 085-2888924
17 ชัยนาทเทควันโด 5 0 5 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ) 0817861136
18 mws-tkd(BKTY) 11 4 7 0 0 ครูริว 0813488836
19 WST Taekwondo 9 6 3 0 0 วรัทยา เถาแตง 086-522-9359
20 white figter (นครปฐม) 3 2 1 0 0 ธัญเทพ ชมสูงเนิน 0652062202
21 BALCHAKI TAEKWONDO 6 3 3 0 0 ครูยะ, ครูเนส 0932782339,0972813221
22 TIGERTHAI FAMILY 85 49 36 0 0 - ครูนัท 874993671
23 CENTER & THE FAST 29 19 10 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี 0822995445
24 SKP-JITTRIN TAEKWONDO 15 7 8 0 0 Jittrin Chunhasut 0941563615
25 TIGER THAI D.C. GYM 12 8 4 0 0 นาย. เดชา ดอนอินไชย 0814335549
26 Tiger Thai Nirun Taekwondo 3 0 3 0 0 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0810055756
27 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 8 5 3 0 0 อาจารย์จรันร์ / อาจารย์เอก 099-2594192 , 097-9945524
28 SP.TKD เพชรบุรี 4 1 3 0 0 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย พูลแก้ว 08-5964-2349
29 TKD Nadee 24 13 11 0 0 น.ส.พิชญา สวนช่วย 0813781129
30 วิถีเพชร 5 4 1 0 0 ณรงค์ ทองเพชร 0869144666
31 SKG Seekasem Takhli 7 7 0 0 0 ครูมิ้ว 061-4941411
32 KT.GYM 7 3 4 0 0 นาย รุ่งทวีชัย เทินสะเกษ 089-6890-974
33 Junbi Taekwondo Studio 7 5 2 0 0 Kanin Sarnvanich 0839655966
34 m.j taekwondo 18 14 4 0 0 ครูเจน 0990126781
35 วัดสระเเก้วยิม 6 3 3 0 0 ครูวาสนา. เกตโล 0610619659
36 โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา 1 1 0 0 0 นายสุธรรม ทองพรหม 08-9205-6135
รวม 403 247 156 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 THE MAFIA 1 0 1 ครูเอก 0826442791
2 ไพรัตน์ยิม 17 11 6 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
3 whitefighter 3 1 2 นาย ภูวศาสตรา ไทยถาวร 0916266169
4 สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family 5 4 1 ครูเอ๋ 0871602531
5 CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM 17 9 8 นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมสุข 081-4451786
6 The Winner Thailand Taekwondo 2 2 0 ว่าที่ร.ต.ยศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์ -
7 อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) 1 0 1 ครูเจต 081-7797559, 082-1999500, 092-9986969
8 พัชระยิม 1 0 1 วิชิตพงศ์ ธีรสุวัฒน์ปภากร -
9 YAMAHA CENTRAL SALAYA 5 4 1 นาย. เดชา ดอนอินไชย 087-666-9151
10 SWK.Taekwondo 11 9 2 สรรเพชญ 0947874598,0805893034
11 TKD.S.ONE จันทบุรี 2 1 1 นาย สุริยา อรรถวิล (ครูหนึ่ง) 085-2888924
12 Anan Taekwondo 1 0 1 ครูนัน 0811313113
13 WST Taekwondo 1 1 0 วรัทยา เถาแตง 086-522-9359
14 TIGERTHAI FAMILY 16 10 6 - ครูนัท 874993671
15 CENTER & THE FAST 1 1 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี 0822995445
16 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 4 1 3 อาจารย์จรันร์ / อาจารย์เอก 099-2594192 , 097-9945524
17 TKD Nadee 4 2 2 น.ส.พิชญา สวนช่วย 0813781129
18 Junbi Taekwondo Studio 3 3 0 Kanin Sarnvanich 0839655966
19 m.j taekwondo 1 1 0 ครูเจน 0990126781
20 โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา 3 2 1 นายสุธรรม ทองพรหม 08-9205-6135
21 Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL 13 12 1 นาย ธนากร บัวสาย 0829529425
22 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 4 3 1 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0817357893
รวม 116 77 39
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไพรัตน์ยิม 1 1 0 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
2 สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family 4 4 0 0 0 ครูเอ๋ 0871602531
3 CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM 59 35 0 18 6 นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมสุข 081-4451786
4 ชัยนาทเทควันโด 1 1 0 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ) 0817861136
5 TKD.NADEE 2 2 0 0 0 พิชญา สวนช่วย ,ศุภวัฒน์ แก้วประเสริฐ 081-3781129
6 TIGER THAI D.C. GYM 2 2 0 0 0 นาย. เดชา ดอนอินไชย 0814335549
7 Tiger Thai Nirun Taekwondo 3 3 0 0 0 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0810055756
8 PCHR TEAM 16 15 0 1 0 นาย ปวรปรัชญ์ สาลี 0816341015
9 SKG Seekasem Takhli 9 7 0 1 1 ครูมิ้ว 061-4941411
10 โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา 4 4 0 0 0 นายสุธรรม ทองพรหม 08-9205-6135
11 Junior TKD - YANNAWATEWITTAYAKOM SCHOOL 2 1 0 1 0 นาย ธนากร บัวสาย 0829529425
รวม 103 75 0 21 7