พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ” ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 25/05/2019 ~ 25/05/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ทนุชัย(ต่อย) ประชาเกษม ปิดระบบรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 088-6954287 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ยอแซฟพิจิตร 23 18 4 1 0 นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
2 PSG TAEKWONDO 32 18 14 0 0 อ.ต่อย 0886954287
3 ยุทธภูมิเทควันโด(เพชรบูรณ์)​ 11 7 4 0 0 ยุทธภูมิ เปี่ยมศิริ 0896769697
4 RDC LAMPANG 7 5 2 0 0 ครูโบ้ 0623639154
5 Hassadin Gym 14 5 9 0 0 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
6 PHASAKAN GYM 13 5 8 0 0 Chalalai Chuathong 0865038308
7 TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม 62 34 23 3 2 ครูทิน/ครูบัน/ครูโน้ต/ครูโช 0814744123
8 SRD Taekwondo 18 13 5 0 0 นาย อัครภัทร กรกิจชุติภัทร 0950579896
9 ธนสาร ยิม 6 3 3 0 0 ว่าที่ ร.ท.ธนสาร สิกขีธรรมากร 088-2808024
10 Chalawun 4 1 3 0 0 คัทรียา ครุเสนีย์ 0979185228
11 Dragon โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 3 2 1 0 0 อนุชา บุญลือ 0815658995
12 Chaophraya TKD 32 19 13 0 0 ครู เอก 0877957606
13 ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC 10 6 4 0 0 ครูเด่น 0879817175
14 T.A.F.Phrae 1 1 0 0 0 ครูบอส 087-5452508
15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 22 14 8 0 0 นายทศพล วงษ์พา 0927086692
16 RCS TAEKWONDO 1 0 1 0 0 Phanumas 0984234723
17 อินเทล เทควันโด 8 5 3 0 0 เจริญ เวชประสิทธิ์ 0812961329
18 Sl taekwondo 34 20 12 1 1 นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์ 092-4414459
19 SKG Seekasem Takhli 10 7 2 1 0 ครูมิ้ว 061-4941411
20 THE LEGEND 6 3 3 0 0 ภูมิ ดอกไม้ 0835705109
21 ซุนวู ทีมเวิร์ค 12 9 3 0 0 ครูโอ๊ค 0613507411
22 The Avenger 65 44 19 2 0 อ.ศรันย์ 0817164559
23 น้ำเมยยิม 10 8 2 0 0 ณัตต์ กำแหงหาญ 0849511366
24 UTA พิษณุโลก. 2 2 0 0 0 ครู มานะ 0855310033
25 JUSTICE LEAGUE 82 55 27 0 0 กั๊ก,หนุ่ม,โป๊ยเซียน,แก๊ป,พลอย 0969945247
26 พิณพลเทควันโด วังทอง 9 6 3 0 0 ชิษณุพงศ์ เจดีย์กันท์ 0932947978
รวม 497 310 176 8 3
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Hassadin Gym 2 1 0 1 0 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
2 TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม 22 21 0 1 0 ครูทิน/ครูบัน/ครูโน้ต/ครูโช 0814744123
3 ธนสาร ยิม 7 6 0 0 1 ว่าที่ ร.ท.ธนสาร สิกขีธรรมากร 088-2808024
4 Chalawun 5 4 0 0 1 คัทรียา ครุเสนีย์ 0979185228
5 T.A.F.Phrae 12 6 0 3 3 ครูบอส 087-5452508
6 Sl taekwondo 1 1 0 0 0 นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์ 092-4414459
7 SKG Seekasem Takhli 1 1 0 0 0 ครูมิ้ว 061-4941411
8 น้ำเมยยิม 21 17 0 2 2 ณัตต์ กำแหงหาญ 0849511366
9 JUSTICE LEAGUE 6 6 0 0 0 กั๊ก,หนุ่ม,โป๊ยเซียน,แก๊ป,พลอย 0969945247
รวม 77 63 0 7 7