พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ” ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 25/05/2019 ~ 25/05/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ทนุชัย(ต่อย) ประชาเกษม ปิดระบบรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 088-06954287 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ยอแซฟพิจิตร 1 1 0 0 0 นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
2 PSG TAEKWONDO 4 0 4 0 0 อ.ต่อย 0886954287
3 Hassadin Gym 1 0 1 0 0 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
4 PHASAKAN GYM 14 6 8 0 0 Chalalai Chuathong 0865038308
5 TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม 12 6 5 1 0 ครูบัน/ครูโน้ต 0814744123
6 ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC 10 6 4 0 0 ครูเด่น 0879817175
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 22 14 8 0 0 นายทศพล วงษ์พา 0927086692
8 RCS AVENGERS 1 0 1 0 0 Phanumas 0984234723
9 Sl taekwondo 1 1 0 0 0 นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์ 092-4414459
10 SKG Seekasem Takhli 10 7 2 1 0 ครูมิ้ว -
11 CTD.​ TAEKWONDO 23 13 10 0 0 นางสาวนภัสสร​ จินต์สุภาวงศ์ 0969945247
รวม 99 54 43 2 0
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม 11 10 0 1 0 ครูบัน/ครูโน้ต 0814744123
2 ธนสาร ยิม 7 6 0 0 1 ว่าที่ ร.ท.ธนสาร สิกขีธรรมากร 088-2808024
3 Chalawun 2 2 0 0 0 คัทรียา ครุเสนีย์ 0979185228
4 T.A.F.Phrae 1 0 0 0 1 ครูบอส 087-5452508
5 SKG Seekasem Takhli 1 1 0 0 0 ครูมิ้ว -
รวม 22 19 0 1 2