Northern League สนาม 3

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
จังหวัด สุโขทัย
แข่งขันวันที่ 30/03/2019 ~ 30/03/2019

ชื่อผู้จัด : อ.เปรม , อ,ทูน ปิดระบบรับสมัคร 29 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095-549-8914 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ยอแซฟพิจิตร 20 13 4 3 0 นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
2 PAPEEW GYM 16 13 3 0 0 ป้าปิ๋ว 0994491991
3 Hassadin Gym 9 6 3 0 0 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
4 TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก 15 5 10 0 0 ครูทิน ครูบัน 0814744123
5 ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC 6 5 1 0 0 ครูเด่น 0879817175
6 T.A.F.Phrae 1 1 0 0 0 ครูบอส 087-5452508
7 SKT สุโขทัยเทควันโด 18 13 5 0 0 นายธณดน ไพโรจน์ ครูอั้ม 0870088551
8 ก็มาดิค้าบ 10 5 5 0 0 CTD 0969945247
9 ร.ร.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 7 6 1 0 0 ครูโบว์ 0817074756
10 ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด 15 10 5 0 0 ครูหนุ่ม 0969358725
11 SITTTKD-SCR 15 13 2 0 0 ครูกั๊ก 0825939993
12 STR สุโขทัย 19 12 7 0 0 อ.แก๊ป 882803928
13 RDCตาก 4 3 1 0 0 ครูต้อม 0932590890
รวม 155 105 47 3 0
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก 4 4 0 0 0 ครูทิน ครูบัน 0814744123
2 T.A.F.Phrae 12 10 0 2 0 ครูบอส 087-5452508
3 SKT สุโขทัยเทควันโด 2 2 0 0 0 นายธณดน ไพโรจน์ ครูอั้ม 0870088551
4 ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด 1 1 0 0 0 ครูหนุ่ม 0969358725
5 SITTTKD-SCR 1 1 0 0 0 ครูกั๊ก 0825939993
6 STR สุโขทัย 2 2 0 0 0 อ.แก๊ป 882803928
รวม 22 20 0 2 0