ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
แข่งขันวันที่ 27/04/2019 ~ 27/04/2019

ชื่อผู้จัด : อ.อี๊ด ปิดระบบรับสมัคร 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-122-4096 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 tiger thai นครชัยศรี 13 6 7 0 0 สิทธิพงษ์ หม่อมฤทธิ์ 0895381597
2 ไพรัตน์ยิม(นางรอง) 5 2 3 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
3 โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 8 6 2 0 0 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
4 สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family 13 9 4 0 0 ครูเอ๋ 0871602531
5 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 12 8 4 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
6 SWK.Taekwondo 10 8 2 0 0 น.ส.เมรินภา จันทร์เสม 0947874598,0805893034
7 MNPtaekwondo 6 6 0 0 0 ครูมี่ 0868310602
8 ธีภัสพร 1 1 0 0 0 นางสาวธนพร เผ่าวงศากุล 0812074629
9 MTธีรศาสตร์เทควันโด 26 16 10 0 0 ธนิต สุวรรณลักษณ์ 0892035654
10 TAECHEW TKD 16 13 3 0 0 ครูก้อ 095-2491623
11 เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน 13 8 5 0 0 ทยิดา โกศลกิจจา 0830093819
12 white figter (นครปฐม) 7 6 1 0 0 ธัญเทพ ชมสูงเนิน 0652062202
13 TAECHEW-TIGERTHAI 64 32 32 0 0 - ครูนัท 874993671
14 TIGER THAI D.C. GYM 8 5 3 0 0 นาย. เดชา ดอนอินไชย 0814335549
15 Tiger Thai Nirun Taekwondo 4 1 3 0 0 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0810055756
16 Chaophraya TKD 26 13 13 0 0 ครู เอก 0877957606
17 SP.TKD เพชรบุรี 8 4 4 0 0 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย พูลแก้ว 08-5964-2349
18 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 3 0 3 0 0 นายทศพล วงษ์พา 0927086692
19 Ausaha Taekwondo 6 2 4 0 0 อาจารย์ต้น 0966422966
20 วิถีเพชร 5 4 1 0 0 ณรงค์ ทองเพชร 0869144666
21 PCHR TEAM 1 0 1 0 0 นาย ปวรปรัชญ์ สาลี 0816341015
22 JARAKIT TAEKWONDO 8 4 4 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
23 Major gym 17 11 6 0 0 สิริศักดิ์ เขียวลงยา 0868927596
24 VK BackEnd 1 0 1 0 0 ปติพงศ์ 0830265640
25 HUAHIN TKD 10 3 7 0 0 ครูศักดิ์ 0902491562
26 OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ 2 1 1 0 0 Thitipong Sophonchalermnun 0819003525
27 วิษณุ ยิม ระนอง 6 2 4 0 0 วิษณุ เอี้ยงมี ศุภฤกษ์ เอี้ยงมี 0980798011
28 ฟักทองยิม 12 9 3 0 0 นายพัฒน์ปกรณ์ ฟักทอง 0837776134
29 PSK GYM 15 10 5 0 0 ครูสน 0661429954
30 เทควันโด วังบูรพาภิรมย์ 10 7 3 0 0 พงษ์พัฒน์ อนุตรเศรษฐ 024033123
31 ธีรพฤกษ์ 27 21 6 0 0 อ. บุญชัย ธีรพฤกษ์ 0814998995
รวม 363 218 145 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 tiger thai นครชัยศรี 7 4 3 สิทธิพงษ์ หม่อมฤทธิ์ 0895381597
2 ไพรัตน์ยิม(นางรอง) 6 5 1 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
3 โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 3 2 1 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
4 สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family 4 3 1 ครูเอ๋ 0871602531
5 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 2 2 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
6 YAMAHA CENTRAL SALAYA 4 4 0 นาย. เดชา ดอนอินไชย 087-666-9151
7 MTธีรศาสตร์เทควันโด 1 1 0 ธนิต สุวรรณลักษณ์ 0892035654
8 เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน 1 1 0 ทยิดา โกศลกิจจา 0830093819
9 TAECHEW-TIGERTHAI 9 7 2 - ครูนัท 874993671
10 Chaophraya TKD 3 1 2 ครู เอก 0877957606
11 Ausaha Taekwondo 3 1 2 อาจารย์ต้น 0966422966
12 JARAKIT TAEKWONDO 5 3 2 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
13 วิษณุ ยิม ระนอง 10 5 5 วิษณุ เอี้ยงมี ศุภฤกษ์ เอี้ยงมี 0980798011
14 ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE 11 8 3 น.ส.ณชภากร บัวตะมะ 087-1659797
15 ธีรพฤกษ์ 4 4 0 อ. บุญชัย ธีรพฤกษ์ 0814998995
รวม 73 51 22
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family 5 5 0 0 0 ครูเอ๋ 0871602531
2 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 9 6 2 0 1 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
3 white figter (นครปฐม) 2 0 2 0 0 ธัญเทพ ชมสูงเนิน 0652062202
4 TAECHEW-TIGERTHAI 29 22 5 0 2 - ครูนัท 874993671
5 TIGER THAI D.C. GYM 2 2 0 0 0 นาย. เดชา ดอนอินไชย 0814335549
6 Tiger Thai Nirun Taekwondo 5 4 1 0 0 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0810055756
7 Chaophraya TKD 2 2 0 0 0 ครู เอก 0877957606
8 Ausaha Taekwondo 4 4 0 0 0 อาจารย์ต้น 0966422966
9 วิถีเพชร 4 2 1 0 1 ณรงค์ ทองเพชร 0869144666
10 PCHR TEAM 16 13 3 0 0 นาย ปวรปรัชญ์ สาลี 0816341015
11 JARAKIT TAEKWONDO 4 4 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
12 HUAHIN TKD 1 0 1 0 0 ครูศักดิ์ 0902491562
13 OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ 12 9 2 0 1 Thitipong Sophonchalermnun 0819003525
14 ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE 31 19 8 0 4 น.ส.ณชภากร บัวตะมะ 087-1659797
15 PSK GYM 8 7 1 0 0 ครูสน 0661429954
รวม 134 99 26 0 9