The Mafia Begin Championship 2019

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 16/02/2019 ~ 16/02/2019

ชื่อผู้จัด : เอกชัย ฤทัยรุจนวงศ์ อ.เอกกี้ ปิดระบบรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Taekwondo Society 1 1 0 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0865649897
2 ASSUMPTION THONBURI 9 7 2 0 0 นาย ณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0855167152
3 คลองกุ่มเทควันโด 10 5 5 0 0 นาย ธีระพงศ์ ลัยวนากร 0868929266
4 ชนะชัยยิม 44 31 13 0 0 Chanachai 0830930559
5 M TAEKWONDO CLUB 5 5 0 0 0 เศรษฐ์พงศ์ หอมกระจาย 0810397738
6 โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 7 4 3 0 0 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
7 Master Kick Taekwondo 3 3 0 0 0 ส.อ.บรรณสิทธิ์ หนองขุ่นสาร 0917799906
8 INTER TAEKWONDO ACADEMY 1 0 1 0 0 กัญญรัตน์ เพ็งขำ / เฉลิมชัย เพ็งขำ 02-434-4538
9 ศรณ์กริชเทควันโด เขตวัฒนา 12 7 5 0 0 นายศรณ์กริช โสภาเลิศพิทักษ์ 0932969159
10 V.S.K. TAEKWONDO 11 9 2 0 0 Chayangkun Easawat 086-324-5442
11 TKD.CENTER 13 8 5 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี 0816823149
12 NATTAKORN GYM 3 3 0 0 0 นายณัฐกร รัตนโชติกรกุล 028957625
13 สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family 6 6 0 0 0 ครูเอ๋ 0871602531
14 เอกราชยิม 8 4 4 0 0 อ. เอกราช อินทร์แก้ว 08-9131-6221
15 S.A.T. TAEKWONDO 6 1 5 0 0 ครูภูมิลักษณ์ 061-4206604
16 The Winner Thailand Taekwondo 10 3 7 0 0 นายธนกร วาจาขจรฤทธิ์ -
17 พัชระยิม 9 8 1 0 0 วิชิตพงศ์ ธีรสุวัฒน์ปภากร -
18 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 4 3 1 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
19 SRC (ศรีราชาเทควันโด) 6 4 2 0 0 pasuthon meethong 0917363579
20 สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด 6 6 0 0 0 นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ 0873204392
21 TIGER THAI ราชบุรี 16 12 4 0 0 นิพล ดอนจอมทอง 0619682265
22 PASINEE-JITTRIN TAEKWONDOสายไหม 13 7 6 0 0 JIttrin Chunhasut 029956596
23 ฺB.T ปัญจพร 10 5 5 0 0 นาย อนุสรณ์ ตันสาย 0826660521
24 X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก 2 1 1 0 0 นายสมยศ บุญเลิศ 0891349453
25 RSR BEGINNER TEAM 14 7 7 0 0 นายอวิษฐ์ ปุ๋ยสาลี 085-661-0100
26 THE FAST TAEKWONDO 7 6 1 0 0 ฉัตรมงคล จรัสพรแสงทอง 087-7530864
27 SanamChai 10 5 5 0 0 ร.อ.ปัณณ์พัฒน์ (ครูโอ) 0946399465
28 mws-tkd(BKYT) 11 5 6 0 0 ครูริว 0813488836
29 HUAMARK TAEKWONDO TEAM 4 1 3 0 0 อดิศร โพธิสว่าง(ครูโต้ง) 0832633897
30 โรงเรียนกงลี้จงซัน 3 3 0 0 0 นายธนวงศ์ ทองสิมา 092-536-3623
31 SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo 11 7 4 0 0 phongsakon ketsuwan 0909021999
32 The Heroes Taekwondo 6 5 1 0 0 ครูยูลิส , ครูโบว์ 0624686969
33 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา by petchsiam tkd 8 5 3 0 0 ทศพร เสนีวงศ์ 0881425656
34 โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล 1 0 1 0 0 ครูภูมิลักษณ์ 061-4206604
35 special tkd 2 1 1 0 0 ครูยุทธ 0836010666
36 Taekwondo AREA GYM. 14 12 2 0 0 นายเอกวีร์ จีนคำเริง 0970350202
37 เล็กโกเมศอนุสรณ์ 2 1 1 0 0 นาย ณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0855167152
38 พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด 4 3 1 0 0 สราวุธ ยืนบุญ 0861688831
39 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 13 9 4 0 0 อาจารย์จรันร์ / อาจารย์เอก 099-2594192 , 097-9945524
40 Silpakorn Junior 2 2 0 0 0 Salisa 0846524454
41 วิถีเพชร 6 5 1 0 0 ณรงค์ ทองเพชร 0869144666
42 KTG TAEKWONDO 11 6 5 0 0 เกียรติคุณ อารีวิวัฒน์กุล 0946547555
43 CHATCHANA (ชลบุรี) 2 2 0 0 0 Piyathat Banchompoo 0896018184
44 VIEW TAEKWONDO 2 0 2 0 0 วรางคณา วิโรจนะ 0971574609
45 Tiger Thai Bangyai 3 3 0 0 0 ครูรัน 0924909890
46 P.Y.P TAEKWONDO 4 2 2 0 0 STANG 0628987137
47 THE N.P. Taekwondo 7 5 2 0 0 ครูปาม 0972208574
48 ไทยทชายิม 9 4 5 0 0 นายไทยทชา สกุณา 0924569892
49 24 Taekwondo 4 3 1 0 0 Pornnipa Tumnee 0925439341
50 JARAKIT TAEKWONDO 5 4 1 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
51 Champ TKD 5 2 3 0 0 อ.จิรวุฒิ พัวศรีไพบูลย์ 086-3924878
52 Army Air Defense Command's Taekwondo School 6 3 3 0 0 สุรเชษฐ์ บุษบรรณ์ 0618619992
53 THONG TAEKWONDO TEAM 2 2 0 0 0 ครูธง 0838575122
54 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1 0 1 0 0 นายธนวงศ์. ทองสิมา 028684546
55 ทรงธรรมพระประแดงTKD 7 4 3 0 0 ครูกัน ครูมาย 0928453237
56 Petchsiam tkd 1 1 0 0 0 สุรีรัตน์ อุทุมพร 0954895222
รวม 402 261 141 0 0
Class โรงเรียน
ลำดับ ทีม รวม
ชาย

หญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Taekwondo Society 7 7 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0865649897
2 ASSUMPTION THONBURI 1 1 0 นาย ณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0855167152
3 ชนะชัยยิม 2 1 1 Chanachai 0830930559
4 สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family 3 2 1 ครูเอ๋ 0871602531
5 S.A.T. TAEKWONDO 3 0 3 ครูภูมิลักษณ์ 061-4206604
6 The Winner Thailand Taekwondo 2 2 0 นายธนกร วาจาขจรฤทธิ์ -
7 พัชระยิม 3 1 2 วิชิตพงศ์ ธีรสุวัฒน์ปภากร -
8 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 3 3 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
9 TIGER THAI ราชบุรี 3 2 1 นิพล ดอนจอมทอง 0619682265
10 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 6 5 1 นิวัฒน์ ปราบโจร -
11 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 4 2 2 นายอดิศร โพธิสว่าง 0859396416/0832633897
12 TKD.S.ONE จันทบุรี 9 4 5 นาย สุริยา อรรถวิล (ครูหนึ่ง) 085-2888924
13 X.TEAM GYM ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก 3 3 0 นายสมยศ บุญเลิศ 0891349453
14 THE FAST TAEKWONDO 9 7 2 ฉัตรมงคล จรัสพรแสงทอง 087-7530864
15 SanamChai 9 6 3 ร.อ.ปัณณ์พัฒน์ (ครูโอ) 0946399465
16 The Best Fighter Taekwondo 8 8 0 ชีรพงษ์ กาญจนกันติ 0971890125
17 โรงเรียนกงลี้จงซัน 7 4 3 นายธนวงศ์ ทองสิมา 092-536-3623
18 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา by petchsiam tkd 5 5 0 ทศพร เสนีวงศ์ 0881425656
19 โรงเรียนอำนวยพิทยา 1 1 0 ประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ 064-958-5281
20 special tkd 6 1 5 ครูยุทธ 0836010666
21 Taekwondo AREA GYM. 3 3 0 นายเอกวีร์ จีนคำเริง 0970350202
22 SSS TAEKWONDO 4 2 2 สุรเดช ยศติปัญญา 0891532295
23 เล็กโกเมศอนุสรณ์ 1 1 0 นาย ณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0855167152
24 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 12 6 6 อาจารย์จรันร์ / อาจารย์เอก 099-2594192 , 097-9945524
25 P.Y.P TAEKWONDO 2 0 2 STANG 0628987137
26 ศูนย์กีฬาราชดำเนิน 1 1 0 ครูอั๋น 0960969795
27 Singapore International School of Bangkok (SISB) 11 9 2 ครูก้อย 0971574609
28 JARAKIT TAEKWONDO 1 1 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
29 Champ TKD 3 2 1 อ.จิรวุฒิ พัวศรีไพบูลย์ 086-3924878
30 โรงเรียนนิลประพันธ์ 5 4 1 ครูเฟรม 0843923915
31 โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ 3 0 3 ครนุ้ย 0942925969
32 Army Air Defense Command's Taekwondo School 1 1 0 สุรเชษฐ์ บุษบรรณ์ 0618619992
33 KK.TAEKWONDO 6 5 1 Jatuporn Kornsranoi 0815556156
34 ทรงธรรมพระประแดงTKD 5 3 2 ครูกัน ครูมาย 0928453237
35 Petchsiam tkd 1 1 0 สุรีรัตน์ อุทุมพร 0954895222
รวม 153 104 49
Poomsae
ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Taekwondo Society 1 1 0 0 0 นายณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0865649897
2 ASSUMPTION THONBURI 1 1 0 0 0 นาย ณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0855167152
3 ชนะชัยยิม 1 1 0 0 0 Chanachai 0830930559
4 สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family 4 4 0 0 0 ครูเอ๋ 0871602531
5 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 2 2 0 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
6 สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด 9 9 0 0 0 นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์ 0873204392
7 RSR BEGINNER TEAM 1 1 0 0 0 นายอวิษฐ์ ปุ๋ยสาลี 085-661-0100
8 The Best Fighter Taekwondo 7 5 0 1 1 ชีรพงษ์ กาญจนกันติ 0971890125
9 The Heroes Taekwondo 19 16 0 2 1 ครูยูลิส , ครูโบว์ 0624686969
10 SSS TAEKWONDO 4 4 0 0 0 สุรเดช ยศติปัญญา 0891532295
11 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 1 1 0 0 0 อาจารย์จรันร์ / อาจารย์เอก 099-2594192 , 097-9945524
12 วิถีเพชร 5 3 0 1 1 ณรงค์ ทองเพชร 0869144666
13 KTG TAEKWONDO 3 3 0 0 0 เกียรติคุณ อารีวิวัฒน์กุล 0946547555
14 VIEW TAEKWONDO 2 2 0 0 0 วรางคณา วิโรจนะ 0971574609
15 Tiger Thai Bangyai 3 3 0 0 0 ครูรัน 0924909890
16 ไทยทชายิม 1 1 0 0 0 นายไทยทชา สกุณา 0924569892
17 JARAKIT TAEKWONDO 2 2 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.จรกฤตย์ ฤทธิ์ณรงค์ 089-817-5323
18 Nta taekwondo 4 4 0 0 0 Nontawat 0835445543
19 Army Air Defense Command's Taekwondo School 5 4 0 0 1 สุรเชษฐ์ บุษบรรณ์ 0618619992
20 TreeHouse TKD 17 13 0 1 3 ติณสิทธิ์ เลิศพัชรศิริกุล 0898959056
21 สิงห์สยาม 11 11 0 0 0 ครูเอ๋ 925594074
รวม 103 91 0 5 7