My Ambition taekwondo championship 2018

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 16/12/2018 ~ 16/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.มาย ปิดระบบรับสมัคร 15 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 083-1971248 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 9 8 1 0 0 นิวัฒน์ ปราบโจร -
โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 5 2 3 0 0 นายอดิศร โพธิสว่าง 0859396416/0832633897
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 3 3 0 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี 0816823149
โรงเรียนอาษาวิทยา 21 15 5 1 0 ภัทรพงษ์ ศรีขวัญเจ้า 0896849091
อนุบาลจัตุพร 25 11 13 1 0 อนันตชัย ม้ารุ่งอรุณ 0627340265
Tiger Thai Nirun Taekwomdo 2 1 1 0 0 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0810055756
martial arts taekwondo 15 10 5 0 0 พงศ์ภัค พีชาพันธุ์ 0892177915
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 16 9 7 0 0 ภัทนีย์ 0831971248
โรงเรียนอนุบาลชโลทร 3 1 2 0 0 ภัทนีย์ 0831971248
โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ 4 1 3 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี 1 1 0 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 0 1 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก 1 0 1 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนดวงวิภา 1 0 1 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา 1 1 0 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนจินดามณี 3 1 2 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ 1 0 1 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1 1 0 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนเผดิมศึกษา 1 0 1 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 1 0 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนสุจิณณ์วดี 1 1 0 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 2 2 0 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 1 0 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
โรงเรียนราชินี 1 0 1 0 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0959155999
ปัญญาศักดิ์ 5 4 1 0 0 ธราเทพ ใจเอื้อ 098 3285659
รร.ภารตวิทยาลัย 11 6 5 0 0 ครูเพขร 0822995445
TKD.Center 1 0 1 0 0 ครูเพชร 0822995445l
โรงเรียนเด็กสายรุ้ง 6 5 1 0 0 ครูกิ๊ฟ 0917986336
โรงเรียน จีเนียสคิดส์ 3 2 1 0 0 ครูมาย 0831971248
TKD CENTER(ซอยทุ่งมังกร 7 ) 6 5 1 0 0 นาย วรัญญู อ่อนเมือง 0920138941
ARMY AIR DEFENSE COMMAND TAEKWONDO SCHOOL 1 1 0 0 0 สุรเชษฐ์ บุษบรรณ์ 0618619992
รวม 177 111 64 2 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0