“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 08/12/2018 ~ 08/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0859642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
tiger thai นครชัยศรี 17 9 8 0 0 สิทธิพงษ์ หม่อมฤทธิ์ 0895381597
ชนะชัยยิม 15 11 4 0 0 Chanachai 0830930559
ไพรัตน์ยิม 16 9 7 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 0947988798
M TAEKWONDO CLUB 6 6 0 0 0 เศรษฐ์พงศ์ หอมกระจาย 0810397738
โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี 7 3 4 0 0 นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน 032 310269
TKD.CENTER 21 12 7 1 1 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี 0816823149
G.T.C.Taekwondo 42 28 14 0 0 ชนานนท์ เชื้อนิลพิพัฒน์ 0918721996
รวมใจเทควันโด 9 6 3 0 0 วรวัฒน์ 087-1677905
TIGER THAI ราชบุรี 27 14 13 0 0 นิพล ดอนจอมทอง 0619682265
SWK.Taekwondo 14 10 3 1 0 น.ส.เมรินภา จันทร์เสม 0947874598,0805893034
SKP-Nakorn Romkaow Taekwondo 13 7 4 1 1 phongsakon ketsuwan 0909021999
BALCHAKI BANSANG 12 9 3 0 0 ครูยะ, ครูเนส 0932782339,0972813221
TIGER THAI D.C. GYM 16 8 8 0 0 นาย. เดชา ดอนอินไชย 0814335549
Tiger Thai Nirun Taekwomdo 4 1 3 0 0 นางนิรันดร์ กุดวิสัย 0810055756
ADB TAEKWONDO (กองพันป้องกันฐานบิน ลพบุรี) 9 6 3 0 0 ส.ท.อดิศักดิ์ เดือนขุนทด 0647955631
TKD SALESIAN HUA HIN 24 17 7 0 0 JONATHAN MOLS 0861783783
The Arena สุพรรณบุรี 8 5 3 0 0 นายรุ่งนทีตันติเสรีวงศ์ นส อรวรรณ ทองสุก 0873701396
NRM นิรมิตลพบุรี 7 7 0 0 0 อ.ปวริศร์ อินแสน 0830219992
ชัยนาทเทควันโด 6 1 5 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ 0817861136
RSR KANCHANABURI 9 8 1 0 0 ณัชชารีย์ วิทยประพัฒน์ 0968800722
S.P.K.กาญจนบุรี 8 6 2 0 0 นายไพบูลย์ เด่นสว่าง 034-657-171
ชมรมเทควันโดหนองแค 4 3 1 0 0 กนิษฐา พันเพชร 0831363691
Ausaha Taekwondo 15 8 7 0 0 ครูจี 0841058790
TKD nadee 22 13 9 0 0 นสพิชญา สวนช่วย นายศุภวัฒน์ แก้วประเสริฐ 0813781129
บ้านเทควันโด หัวหิน 2 0 2 0 0 พักพิง ไผ่แก้ว 0641724099
HUAHIN TKD 11 4 7 0 0 ครูศักดิ์ 0902491562
ฟักทองยิม 10 7 3 0 0 นายพัฒน์ปกรณ์ ฟักทอง 837776134
Arunvithaya Tkd. 1 1 0 0 0 รัชดาวรรณ ธีรานุวรรตน์ 0929465193
NDCด่านช้างเทควันโด 5 3 2 0 0 ครู นฤเบศร์ สะราคำ 0925769322
New Gen 4 3 1 0 0 salisa 0846524454
บางระจัน - THE EMPEROR 44 27 17 0 0 ครูเจต 092-9986969
วิถีเพชร 13 11 2 0 0 ณรงค์ ทองเพชร 0869144666
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 8 5 3 0 0 นายสดุดี ดีระพัฒน์ 0843314448
ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ 8 4 4 0 0 .นายพัน สอาดเอี่ยม 075620590
ชมรมเทควันโด จ.กระบี่ 2 1 1 0 0 .นายพัน สอาดเอี่ยม 075620590
รวม 440 274 161 3 2

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไพรัตน์ยิม 5 5 0 0 0

นายไพรัตน์ เจือมณี

0947988798

2 สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family 4 4 0 0 0

ครูเอ๋

0871602531

3 G.T.C.Taekwondo 3 3 0 0 0

ชนานนท์ เชื้อนิลพิพัฒน์

0918721996

4 TIGER THAI ราชบุรี 1 1 0 0 0

นิพล ดอนจอมทอง

0619682265

5 Tiger Thai Nirun Taekwomdo 6 6 0 0 0

นางนิรันดร์ กุดวิสัย

0810055756

6 TKD SALESIAN HUA HIN 3 3 0 0 0

JONATHAN MOLS

0861783783

7 NRM นิรมิตลพบุรี 4 4 0 0 0

อ.ปวริศร์ อินแสน

0830219992

8 ชัยนาทเทควันโด 1 1 0 0 0

กชธนณัฐ คำอินทร์

0817861136

9 RSR KANCHANABURI 1 1 0 0 0

ณัชชารีย์ วิทยประพัฒน์

0968800722

10 ชมรมเทควันโดหนองแค 5 5 0 0 0

กนิษฐา พันเพชร

0831363691

11 Ausaha Taekwondo 1 1 0 0 0

ครูจี

0841058790

12 TKD nadee 2 2 0 0 0

นสพิชญา สวนช่วย นายศุภวัฒน์ แก้วประเสริฐ

0813781129

13 เซียนเทควันโด บางแพ 17 14 1 0 2

น.ส.ณชภากร บัวตะมะ

087-1659797

14 HUAHIN TKD 6 5 1 0 0

ครูศักดิ์

0902491562

15 Arunvithaya Tkd. 29 17 6 0 6

รัชดาวรรณ ธีรานุวรรตน์

0929465193

16 New Gen 8 8 0 0 0

salisa

0846524454

17 บางระจัน - THE EMPEROR 4 4 0 0 0

ครูเจต

092-9986969

18 วิถีเพชร 6 5 1 0 0

ณรงค์ ทองเพชร

0869144666

19 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 1 0 0 0

นายสดุดี ดีระพัฒน์

0843314448

20 PCHR TEAM 11 11 0 0 0

นาย ปวรปรัชญ์ สาลี

0816341015

รวม 118 101 9 0 8