การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท
แข่งขันวันที่ 10/11/2018 ~ 10/11/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเชฐ, คุณชาญ ปิดระบบรับสมัคร 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091-0246162 ครูเชฐ, 086-1994952 คุณชาญ ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
ไพรัตน์ยิม/TKDนางรอง/ยอแซฟพิจิตร 20 11 9 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 099-3266090
3J Taekwondo 18 10 8 0 0 นายกฤษฎา เหล่าประชาสกุล(ครูเล้ง) 0831652828
TKD.CENTER 15 10 5 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี 0816823149
พัชระยิม 6 6 0 0 0 วิชิตพงศ์ ธีรสุวัฒน์ปภากร -
รวมใจเทควันโด 8 7 1 0 0 วรวัฒน์ 087-1677905
สุโขทัยเทควันโด 6 6 0 0 0 ธณดน ไพโรจน์ 0624171449
RDC LAMPANG 6 4 2 0 0 ครูโบ้ 0894303085
TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก 3 0 3 0 0 ครูทิน ครูโน้ต ครูบัน 0814744123
JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 8 3 5 0 0 อาจารย์ภาคนัฐกุณห์ อ.เอก 0992594192
SKG TAEKWONDO 14 11 3 0 0 ครูมิ้ว 0993760202
Dragon 3 2 1 0 0 อนุชา บุญลือ 0815658995
Chaophraya TKD 13 7 6 0 0 ชินวัฒน์ เปรมประยูร 0877957606
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 41 22 19 0 0 นายทศพล วงษ์พา 0927086692
THE SUN 53 38 15 0 0 ครูโต 092-9986969
CS taekw0ndo 13 9 4 0 0 อ.ชูศักดิ์ สุขใส 0619264647
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 11 10 1 0 0 อ เบียร์ 0822235976
อ่างทองเทควันโด 7 5 2 0 0 นายชัยณรงค์ น้อยเกิด 092-8720628
TKD.Chainat Coffee 30 20 10 0 0 ครูเชฐ 0817861136
ด่านช้างยิม 3 3 0 0 0 อ.อำนาจ มิตรเอื้อสกุล 0871515173
TAWEESILP 40 22 18 0 0 สหพันธ์ สุขเพียร 0993893335
KTGym 9 2 7 0 0 รุ่งทวีชัย เทินสะเกษ 0896890974
ANK พะเยา 1 1 0 0 0 อังคณาพร 085-9016834
Phayuha Taekwondo 6 4 2 0 0 นาย ปวรัฐ ภู่ขันเงิน 0817077260
รวม 334 213 121 0 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0