นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด คลาสโรงเรียน

สถานที่แข่งขัน ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/10/2018 ~ 20/10/2018

ชื่อผู้จัด : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปิดระบบรับสมัคร 19 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0-2972-7200 ต่อ 190 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
ไพรัตน์ยิม 5 2 3 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 099-3266090
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 18 10 8 0 0 นายยุทธภูมิ แสงอรุณจิรโชติ 0835461002
THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 4 2 2 0 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
TKD.S.ONE จันทบุรี 7 3 4 0 0 นาย สุริยา อรรถวิล (ครูหนึ่ง) 085-2888924
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 3 1 2 0 0 นายอนันต์ ผิวดี 0811313113
TIGER THAI FAMILY 1 1 0 0 0 - ครูนัท 874993671
DION {TKD} 1 1 0 0 0 Kru.Looknam 0802987917
p.k.gym 5 1 4 0 0 ภัทรานิษฐ์ โพธิ์คล้อย 0943323566
P.T.K.GYM 3 3 0 0 0 นาย ไพบูลย์ นุชพลอินทร์ 0879288229
สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ 1 0 1 0 0 ชนะพล โทนแจ้ง 0834978942
TAWEESILP YOLO 11 5 5 0 0 0 วสวรรธก์ วงศ์แสงจันทร์ 0954757154
M.J taekwondo 3 1 2 0 0 ครูเจน 0990126781
SSS TAEKWONDO 1 1 0 0 0 สุรเดช ยศติปัญญา 089-1532295
SSS TAEKWONDO 1 1 0 0 0 สุรเดช ยศติปัญญา 089-1532295
รวม 60 34 26 0 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0