นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2561

สถานที่แข่งขัน ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/10/2018 ~ 20/10/2018

ชื่อผู้จัด : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปิดระบบรับสมัคร 19 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0-2972-7200 ต่อ 190 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
ไพรัตน์ยิม 14 7 7 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 099-3266090
ศรณ์กริชเทควันโด เขตวัฒนา 28 19 9 0 0 นายศรณ์กริช โสภาเลิศพิทักษ์ 0932969159
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 37 15 22 0 0 นายยุทธภูมิ แสงอรุณจิรโชติ 0835461002
ค่ายอดิศร เทควันโด 17 7 10 0 0 จ.ส.อ.จงรัก โสรี 0866772817
THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 11 7 3 1 0 นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
SWK.Taekwondo 6 5 1 0 0 น.ส.เมรินภา จันทร์เสม 0947874598,0805893034
TKD.S.ONE จันทบุรี 6 2 4 0 0 นาย สุริยา อรรถวิล (ครูหนึ่ง) 085-2888924
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 20 9 11 0 0 นายอนันต์ ผิวดี 0811313113
TIGER THAI FAMILY 5 0 5 0 0 - ครูนัท 874993671
TAWEESILP TRIO 22 12 9 1 0 ณัฐวุฒิ ตันติจิตรอารีย์ 865095565
DION {TKD} 8 5 3 0 0 Kru.Looknam 0802987917
ยอดปฏิภาณยิม 1 0 1 0 0 นางสาวจารุพร นามแสง 0850865604
p.k.gym 12 6 6 0 0 ภัทรานิษฐ์ โพธิ์คล้อย 0943323566
RANGSIT STAR 18 12 6 0 0 อ.อรุชา 0989043134
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 10 5 5 0 0 นายทศพล วงษ์พา 0927086692
ชัยนาทเทควันโด 6 2 4 0 0 กชธนณัฐ คำอินทร์ 0817861136
โรงเรียน หนองเสือวิทยาคม 2 0 2 0 0 ณรงค์ศักดิ์ 66830199545
อ่างทองเทควันโด 4 4 0 0 0 นายชัยณรงค์ น้อยเกิด 092-8720628
นครนายก เทควันโด 18 11 7 0 0 อภิชาติ 0882859163
P.T.K.GYM 4 4 0 0 0 นาย ไพบูลย์ นุชพลอินทร์ 0879288229
PRAGASIT TKD. 7 4 3 0 0 นายมารุต แก้วอินทร์ 0953580240
Salamander tkd 2 2 0 0 0 ธนาธิป โคกแก้ว 0952489248
สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ 8 5 3 0 0 ชนะพล โทนแจ้ง 0834978942
TAWEESILP YOLO 11 5 3 2 0 0 วสวรรธก์ วงศ์แสงจันทร์ 0954757154
M.J taekwondo 10 6 4 0 0 ครูเจน 0990126781
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 1 0 0 0 ชัยนันท์ 0655755665
ทวีศิลป์ สปิริต 7 6 1 0 0 พงษ์ทิชาติ ศรีศิริโชคชัย 0655254246
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 3 0 3 0 0 ปิยะวุฒิ มังคุด 0879070725
รวม 306 169 135 2 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 ไพรัตน์ยิม 2 2 0 0 0

นายไพรัตน์ เจือมณี

099-3266090

2 T.T.N. 15 15 0 0 0

นาย ทรงพล จงกลนี

0859127919

3 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 14 10 3 0 1

นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์

086-5293793

4 TKD.S.ONE จันทบุรี 1 0 1 0 0

นาย สุริยา อรรถวิล (ครูหนึ่ง)

085-2888924

5 Salamander tkd 1 1 0 0 0

ธนาธิป โคกแก้ว

0952489248

6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 1 1 0 0 0

นายทศพล วงษ์พา

0927086692

7 โรงเรียนวัดทรงธรรม&tkdพระประประแดง 1 1 0 0 0

ครูกัน ครูมาย

0928453237

8 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ 6 5 0 0 1

ชนะพล โทนแจ้ง

0834978942

9 SSS TAEKWONDO 5 5 0 0 0

สุรเดช ยศติปัญญา

089-1532295

รวม 46 40 4 0 2