Lampang Taekwondo Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง
จังหวัด ลำปาง
แข่งขันวันที่ 14/10/2018 ~ 14/10/2018

ชื่อผู้จัด : อ.โบ้ ปิดระบบรับสมัคร 13 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-4303085 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
PAPEEW GYM 5 4 1 0 0 ป้าปิ๋ว 0994491991
CAVALRY TEAM 10 7 3 0 0 พลอยไพลิน ไชยทนุ 089-850-6942
อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) 12 10 2 0 0 ครูเจต 081-7797559, 082-1999500, 092-9986969
DR.KHANITTHA 54 40 14 0 0 ดต.ประเวศ สัตตาคม 0816713487
PSG TAEKWONDO 7 6 1 0 0 อ.ต่อย 0899605635
PANTAJAK GYM 10 8 2 0 0 นางสาว วาสนา ปัญทจักร์ 0833226848
RDC LAMPANG 42 31 8 3 0 ครูโบ้ 0894303085
Hassadin Gym 4 0 4 0 0 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
บ้านขันหอม เทควันโด 12 5 7 0 0 ฉัตรชัย ยะปะนัน 0827582920
TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก 35 19 15 1 0 ครูทิน ครูบัน 0814744123
SRD Taekwondo 15 10 5 0 0 นาย อัครภัทร กรกิจชุติภัทร 0950579896
น้ำเมยยิม 9 6 3 0 0 ณัตต์ กำแหงหาญ +66849511366
เทควันโดน่าน.CNT.NAN 5 4 1 0 0 ครูมุ้ย 0921952666
ทวินยิม กำแพงเพชร 10 4 6 0 0 นายชุติภาส มโนภาส 0972797973
T.A.F.Phrae 3 2 1 0 0 ครูบอส 087-5452508
J.S.W RDC Lampang 22 15 7 0 0 วรพจน์ จันทร์ปัน ครูเจ๋ง 0882690102
SUN TZU LAMPANG 21 16 4 1 0 ครูโอ๊ค ครูฟลุ๊ค 0613507411
บ้านขันหอมเทควันโด 1 0 1 0 0 ฉัตรชัย ยะปะนัน 0859174381
Ipecm Lanna Martial Arts 19 12 7 0 0 ณัฐพงษ์ บุญยืน 0895587098
Upper Fighter 5 4 1 0 0 Withoon Taloodkum 0814662795
Special Force 66 49 17 0 0 เฉลิมชาติ สายธารทิพย์ 0816023040
RDC Ngao Lampang 12 7 5 0 0 ครูนาย 0894303085
ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยพะเยา 6 6 0 0 0 อาจารย์วิฑูรย์ ตลุดกำ 0872328252
Lionfighter 14 13 1 0 0 ครูอาร์ม 0852525114
The Avengers 55 39 15 1 0 จตุพล ยอดอัญมณีวงค์ 0817164559
บ้านครูรุ่ง เทควันโด 9 4 5 0 0 ว่าที่ร้อยเอกรุ่ง จันเดียว 0817467066
Phayuha Taekwondo 5 2 3 0 0 นาย ปวรัฐ ภู่ขันเงิน 0817077260
CRMA TKD 16 10 6 0 0 ครูชัน 0939716479
H.M.A Lamphun 20 16 4 0 0 ครูปอนด์ 0832047368
Yaya TaeKwonDo 1 1 0 0 0 ครู ยาย่า 0967976794
CARE -YOUNG TKD Lp. 20 13 7 0 0 ทวิชัย ไฝ่แจ้คำมูล 0885742516
มีไชยโย 10 8 2 0 0 ครูชิต -
RDC TAK 4 4 0 0 0 ยรรยง สุริยะเจริญ 0956916587
ANK พะเยา 1 1 0 0 0 พี่อัง 085-9016834
STJ เชียงใหม่ 13 7 6 0 0 ครูเจมส์ 080-2011465
รวม 590 409 175 6 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 DR.KHANITTHA 5 5 0 0 0

ดต.ประเวศ สัตตาคม

0816713487

2 PANTAJAK GYM 10 9 1 0 0

นางสาว วาสนา ปัญทจักร์

0833226848

3 SPD'GYM 1 1 0 0 0

พ.ต.เลิศชาย สุจินพรัหม

0868664362

4 RDC LAMPANG 7 7 0 0 0

ครูโบ้

0894303085

5 TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก 28 18 7 0 3

ครูทิน ครูบัน

0814744123

6 น้ำเมยยิม 14 9 4 0 1

ณัตต์ กำแหงหาญ

+66849511366

7 T.A.F.Phrae 19 12 4 0 3

ครูบอส

087-5452508

8 J.S.W RDC Lampang 2 2 0 0 0

วรพจน์ จันทร์ปัน ครูเจ๋ง

0882690102

9 SUN TZU LAMPANG 3 2 1 0 0

ครูโอ๊ค ครูฟลุ๊ค

0613507411

10 Upper Fighter 4 4 0 0 0

Withoon Taloodkum

0814662795

11 ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยพะเยา 1 1 0 0 0

อาจารย์วิฑูรย์ ตลุดกำ

0872328252

12 The Avengers 5 5 0 0 0

จตุพล ยอดอัญมณีวงค์

0817164559

13 H.M.A Lamphun 6 6 0 0 0

ครูปอนด์

0832047368

14 Yaya TaeKwonDo 1 1 0 0 0

ครู ยาย่า

0967976794

15 มีไชยโย 21 18 3 0 0

ครูชิต

-

16 เชียงใหม่เทควันโดริมปิง 7 3 1 0 3

นาย ศตวรรษ ชมชื่น

0871898818

รวม 134 103 21 0 10