FAI - FAH by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 01/09/2018 ~ 01/09/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเจม ปิดระบบรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 092-782-6965 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
THE MAFIA 1 1 0 0 0 ครูเอก 0826442791
Taekwondo Society 4 2 2 0 0 นาย สฤษฎิเดช สุมงคล 0865649897
คลองกุ่มเทควันโด 9 5 4 0 0 นายธีระพงศ์ ลัยวนากร 0868929266
THE VISION NACHA 36 26 10 0 0 ชนะชัย โตวิทิตวงศ์ 0909783233
ไพรัตน์ยิม 6 3 3 0 0 นายไพรัตน์ เจือมณี 099-3266090
สโมสรกีฬาเขตวังทองหลาง 9 7 2 0 0 นายบุญชรัสมิ์ เจริญสาร 098 561 5419
whitefighter 14 11 3 0 0 นาย ภูวศาสตรา ไทยถาวร 0916266169
ศรณ์กริชเทควันโด เขตวัฒนา 19 13 6 0 0 นายศรณ์กริช โสภาเลิศพิทักษ์ 0932969159
KK.TAEKWONDO 1 0 1 0 0 Jatuporn Kornsranoi 0815556156
AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY 1 1 0 0 0 ณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์ 0619566394
B.W.P TAEM 3 1 2 0 0 นาย ชยางกูร เอมสวัสดิ์ 086-324-5442
NATTAKORN GYM 8 3 5 0 0 นายณัฐกร รัตนโชติกรกุล 028957625
ร.ร.ทบอ.เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 20 11 9 0 0 นายยุทธภูมิ แสงอรุณจิรโชติ 0835461002
วัน@บางแค 2 2 0 0 0 โค้ชเจม 092-782-6965
S.A.T. TAEKWONDO 9 5 4 0 0 ครูภูมิลักษณ์ 061-4206604
The Winner@ศูนย์กีฬา๘๔พรรษา(บางบอน) 9 6 3 0 0 นายยศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์ -
G.T.C.Taekwondo 28 18 8 1 1 ชนานนท์ เชื้อนิลพิพัฒน์ 0918721996
พัชระยิม 18 14 4 0 0 วิชิตพงศ์ ธีรสุวัฒน์ปภากร -
RSR TEAM 47 30 17 0 0 รังสฤษฏ์ จำเริญ 0972478341
TUNNARA TAEKWONDO 5 3 2 0 0 บัญชา ธัญนารา 0899916601
Martial Arts Taekwondo 13 8 5 0 0 นางสาวศิวพร แต้มคู 0807735878
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDOสายไหม 20 13 7 0 0 JIttrin Chunhasut 029956596
TKD.S.ONE จันทบุรี 5 3 2 0 0 นาย สุริยา อรรถวิล (ครูหนึ่ง) 085-2888924
ทวีศิลป์ 8 15 10 5 0 0 สหพันธ์ สุขเพียร 0849759201
The Asian Taekwondo 2 2 0 0 0 อนัญญา บุญชุ่ม 021294310
MNPtaekwondo 6 6 0 0 0 ครูมี่ 0868310602
MTธีรศาสตร์เทควันโด 11 7 4 0 0 ธนิต สุวรรณลักษณ์ 0892035654
CHOI's TAEKWONDO 19 13 5 1 0 NATTHAYA SANGSASITON 0990465463
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai) 7 3 4 0 0 ร.อ.ปัณณ์พัฒน์ (ครูโอ) 0946399465
เทควันโดพระประแดง 14 9 5 0 0 ครูกัน 0928453237
HUAMARK TAEKWONDO TEAM 6 4 2 0 0 อดิศร โพธิสว่าง(ครูโต้ง) 0832633897
ChonburiTKD Gym 1 1 0 0 0 กังวาล หาญเพชรสกุล 0621953515
Hong Kong poly university society 2 2 0 0 0 อ.แอ๊ะ 0916266169
TIGER THAI FAMILY 38 17 20 1 0 - ครูนัท 874993671
CENTER & THE FAST 33 19 11 3 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี 0822995445
D.T.C. 19 14 5 0 0 โค้ชมาร์ค 0866688484
โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล 1 0 1 0 0 ครูภูมิลักษณ์ 061-4206604
Taekwondo AREA GYM. 25 19 6 0 0 นายเอกวีร์ จีนคำเริง 0970350202
เล็กโกเมศอนุสรณ์ 2 2 0 0 0 นาย ณัทพงษ์ ศรีไชยกิจ 0855167152
SKG TAEKWONDO 13 5 8 0 0 ครูมิ้ว 0993760202
โรงเรียนลาซาล จันทบุรี (TKD.L.S.ONE) 3 1 2 0 0 นาย สุริยา อรรถวิล 0852888924
Arabesque 5 4 1 0 0 สมภพ ล้วนพร 0855596463
Dragon 1 1 0 0 0 อนุชา บุญลือ 0815658995
่JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 4 2 2 0 0 อาจารย์จรันร์ / อาจารย์เอก *
SL Taekwondo 24 18 6 0 0 นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์ 0924414459
p.k.gym 13 7 6 0 0 ภัทรานิษฐ์ โพธิ์คล้อย 0943323566
RANGSIT STAR 17 12 5 0 0 อ.อรุชา 091-5756399
Danchang gym 2 2 0 0 0 อ.อำนาจ มิตรเอื้อสกุล 0638388448
ธีภัสพร BYS. 8 3 5 0 0 ธนพร เผ่าวงศากุล 0812074629
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 1 1 0 0 0 นาย เอกลักษณ์ ทองอุ่นเรือน 0862766010
KCS Academy Of TKD 35 23 12 0 0 ชนัตถา ธนฤกษ์ชัย 0853399992
Nang Rong TKD 12 3 9 0 0 นายกำพล สุธาพจน์ (โค้ชไก่) 0920038860
ALL STAR Taekwondoพัทลุง 13 8 5 0 0 ชานนท์ แซ่โค้ว 083-6465544
Power p 1 1 0 0 0 ครูพี,ครูตั้ม 0895225383
โซลชุมทางตลิ่งชัน 9 4 5 0 0 คันธรัตน์ หนูราม 0989757075
Premier taekwondo 10 7 3 0 0 นิฏฐิตา เพิงคิด 0827051219
assumption english program 1 1 0 0 0 วิทวัส ศรีระโส 0847329426
พุฒิพัฒน์เทควันโดทีม 12 6 6 0 0 พุฒิพัฒน์ (วิน) 062-824-2991
Taweesilp 32 23 9 0 0 ทวีศิลป์ คำนวณ 0819087934
MSN PERLIS 12 5 7 0 0 Kochphoom Nimmit -
รวม 716 451 258 6 1

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 วัน@บางแค 1 1 0 0 0

โค้ชเจม

092-782-6965

2 G.T.C.Taekwondo 1 1 0 0 0

ชนานนท์ เชื้อนิลพิพัฒน์

0918721996

3 RSR TEAM 3 3 0 0 0

รังสฤษฏ์ จำเริญ

0972478341

4 Martial Arts Taekwondo 3 3 0 0 0

นางสาวศิวพร แต้มคู

0807735878

5 สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด 1 1 0 0 0

นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์

0873204392

6 CHOI's TAEKWONDO 23 14 5 0 4

NATTHAYA SANGSASITON

0990465463

7 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai) 2 2 0 0 0

ร.อ.ปัณณ์พัฒน์ (ครูโอ)

0946399465

8 เทควันโดพระประแดง 1 1 0 0 0

ครูกัน

0928453237

9 ChonburiTKD Gym 1 1 0 0 0

กังวาล หาญเพชรสกุล

0621953515

10 TIGER THAI FAMILY 3 3 0 0 0

- ครูนัท

874993671

11 SKG TAEKWONDO 3 1 2 0 0

ครูมิ้ว

0993760202

12 โรงเรียนลาซาล จันทบุรี (TKD.L.S.ONE) 2 1 1 0 0

นาย สุริยา อรรถวิล

0852888924

13 โรงเรียน ตังเอ็ง S. ONE จันทบุรี 1 1 0 0 0

นาย สุริยา อรรถวิล ครูหนึ่ง

0852888924

14 ธีภัสพร BYS. 6 3 1 0 2

ธนพร เผ่าวงศากุล

0812074629

15 Nang Rong TKD 1 1 0 0 0

นายกำพล สุธาพจน์ (โค้ชไก่)

0920038860

16 Power p 1 1 0 0 0

ครูพี,ครูตั้ม

0895225383

17 Silpakorn Junior&Soul Chumthang 13 11 2 0 0

Salisa

0846524454

18 OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ 9 6 2 0 1

Thitipong

0819003525

19 Petchsiam 8 7 1 0 0

Thor

0924419456

รวม 83 62 14 0 7