DARE TO FIGHT class school

สถานที่แข่งขัน ณ Event Hall ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 16/09/2018 ~ 16/09/2018

ชื่อผู้จัด : น.ส.เพียงใจ กลิ่นบุญฟุ้ง ( ครูแนน ) ปิดระบบรับสมัคร 15 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 083-2633897,0904079884 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
TKD.CENTER 11 9 2 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี 0816823149
วัน@บางแค 2 2 0 0 0 โค้ชเจม 092-782-6965
โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ 15 5 10 0 0 นายอดิศร โพธิสว่าง 0859396416/0832633897
martial arts taekwondo 7 4 3 0 0 พงศ์ภัค พีชาพันธุ์ 0892177915
พระหฤทัยนนทบุรี 6 5 1 0 0 ชลลดา 0865221676
เซนต์แมรี่ 5 5 0 0 0 ชลลดา 0865221676
เซนต์ราฟาแอล 3 3 0 0 0 ชลลดา 0865221676
Believe Taekwondo 7 5 2 0 0 รัฐธีย์ แหม่มเพชร 0935865141
รวม 56 38 18 0 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0