DARE TO FIGHT

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 16/09/2018 ~ 16/09/2018

ชื่อผู้จัด : น.ส.เพียงใจ กลิ่นบุญฟุ้ง ( ครูแนน ) ปิดระบบรับสมัคร 15 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 083-2633897,0904079884 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบ
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
คลองกุ่มเทควันโด 4 3 1 0 0 นายธีระพงศ์ ลัยวนากร 0868929266
KK.TAEKWONDO 3 1 2 0 0 Jatuporn Kornsranoi 0815556156
B.W.P TAEM 5 4 1 0 0 นาย ชยางกูร เอมสวัสดิ์ 086-324-5442
TKD.CENTER 1 1 0 0 0 ณัฏฐ์ชยธร พลมณี 0816823149
NATTAKORN GYM 3 3 0 0 0 นายณัฐกร รัตนโชติกรกุล 028957625
วัน@บางแค 6 4 2 0 0 โค้ชเจม 092-782-6965
HUAMARK TAEKWONDO TEAM 14 10 4 0 0 อดิศร โพธิสว่าง(ครูโต้ง) 0832633897
martial arts taekwondo 6 5 1 0 0 พงศ์ภัค พีชาพันธุ์ 0892177915
เซนต์แมรี่ 2 2 0 0 0 ชลลดา 0865221676
พระหฤทัยนนทบุรี 1 1 0 0 0 ชลลดา 0865221676
เซนต์ราฟาแอล 2 1 1 0 0 ชลลดา 0865221676
Believe Taekwondo 10 7 3 0 0 รัฐธีย์ แหม่มเพชร 0935865141
รวม 57 42 15 0 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0