TAEKWONDO LOVER’s INTERNATIONAL GAME

สถานที่แข่งขัน ณ ไร่ออนซอน จังหวัดร้อยเอ็ด (สนามม้าร้อยเอ็ด เดิม)
จังหวัด ร้อยเอ็ด
แข่งขันวันที่ 09/09/2018 ~ 09/09/2018

ชื่อผู้จัด : นายศักดิ์เดชน์ เศรษฐนันท์ (ครูม่อน) ปิดระบบรับสมัคร 8 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0918622007 ,0956729786, 0956690774 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
Little Angel 5 4 1 0 0 นายนำพล ดาศรี 0885953733
Master​ Non 7 4 3 0 0 นายนนทวัฒน์ สมุทรเวช 089-6273271
SPD'GYM 11 3 7 0 1 พ.ต.เลิศชาย สุจินพรัหม 0868664362
ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิ 19 16 3 0 0 นายสมหมาย ทองภู 0885616206
ARK GYM 8 6 2 0 0 นางสาวพัชราภรณ์ แสนวัง 0910528332
Taekwondo Phontong 7 5 2 0 0 นายนพพล จันทรวารี 0833341175
จียู เทควันโด พยัคฆ์ 16 13 3 0 0 สิทธิกร ฉายศรีวรรณ 0816061440
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 13 5 8 0 0 นายสมหมาย ทองภู 0885616206
APISAK GYM 12 9 3 0 0 นายอภิศักดิ์ หงษ์สุด 0935545599
โรงเรียนพระกุมารอุบล By Little Angel 4 3 1 0 0 นายนำพล ดาศรี 045955108
I Ron Kids By Little Angel 1 0 1 0 0 นายนำพล ดาศรี 045955108
CTM.GYM 9 5 4 0 0 ครูโม 0994409333
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 7 4 3 0 0 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อนงค์รัตน์ จันทะพลอย 0842212388
SPS TAEKWONDO 15 5 10 0 0 อมรรัตน์ สุขประเสริฐ 0863148392
สวรรณเขต TM สปป.ลาว 8 6 2 0 0 ครูต้อม สวรรณเขต 0956729786
SHINAMON ROI ET PLAZA TAEKWONDO 19 9 9 0 1 นางสาวจิราวรรณ พิณนุเวช 0956729786
SKP Taekwondo & มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15 10 5 0 0 วีรศักดิ์ สามศรี 0833654303
๋JOKE GYM 9 5 4 0 0 พัชราภรณ์ พระโนราช 0928464659
ไดโนคิก ขอนแก่น 19 12 7 0 0 เจริญ อัคราช 08910185354
สุวรรณภูมิเทควันโด ร้อยเอ็ดยิม 16 6 10 0 0 นายชวพล ผลวา 0610631603
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 2 4 0 0 นางสาวสุธิดา บุญปก 0853431848
อบจ.ศรีสะเกษ 9 8 1 0 0 นายอิทธิกร จงจำ 0878787709
บ้านเทควันโดครูตอย(มหาสารคาม) 15 14 1 0 0 นายอนุวัชร อันมัย 0942622540
suprakorn 18 16 2 0 0 ศุภกร โทสันทัด 0958811807
รวม 269 171 96 0 2

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 SPD'GYM 5 5 0 0 0

พ.ต.เลิศชาย สุจินพรัหม

0868664362

2 ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิ 6 5 1 0 0

นายสมหมาย ทองภู

0885616206

3 Taekwondo Phontong 14 10 3 0 1

นายนพพล จันทรวารี

0833341175

4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 4 4 0 0 0

นายสมหมาย ทองภู

0885616206

5 CTM.GYM 2 1 1 0 0

ครูโม

0994409333

6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 3 1 0 0 2

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อนงค์รัตน์ จันทะพลอย

0842212388

7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 1 0 0 0

นางสาวสุธิดา บุญปก

0853431848

8 JC THAILAND 13 11 0 0 2

น.ส.กฤษณา ทองอิสาณ

0813919448

รวม 48 38 5 0 5