Northern Taekwondo League สนามที่ 1 ปี 2561

สถานที่แข่งขัน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร จ.พิจิตร
จังหวัด พิจิตร
แข่งขันวันที่ 11/08/2018 ~ 11/08/2018

ชื่อผู้จัด : นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ ( ครูทูน ) ปิดระบบรับสมัคร 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 083 - 0446557 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
ยอแซฟพิจิตร 35 24 6 4 1 นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ 083 - 0446557
whitefighter 6 4 2 0 0 นาย ภูวศาสตรา ไทยถาวร 0916266169
อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) 5 5 0 0 0 ครูเจต 081-7797559, 082-1999500, 092-9986969
PSG TAEKWONDO 12 3 8 0 1 อ.ต่อย 0899605635
ยุทธภูมิเทควันโด 31 22 9 0 0 ยุทธภูมิ เปี่ยมศิริ 0896769697
TKD.S.ONE จันทบุรี 10 4 6 0 0 นาย สุริยา อรรถวิล (ครูหนึ่ง) 085-2888924
Hassadin Gym 8 4 4 0 0 นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม 0882826828
TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก 53 28 23 1 1 ครูทิน ครูโน้ต ครูบัน 0814744123
SKG TAEKWONDO 23 15 7 1 0 ครูมิ้ว 0993760202
โรงเรียนลาซาล จันทบุรี (TKD.L.S.ONE) 1 0 1 0 0 นาย สุริยา อรรถวิล 0852888924
Dragon 5 2 3 0 0 อนุชา บุญลือ 0815658995
น้ำเมยยิม 8 6 2 0 0 ณัตต์ กำแหงหาญ +66849511366
THE EMPEROR CHAINAT S.P. 39 20 16 3 0 วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์ 086-5293793
เทควันโดน่าน.CNT.NAN 9 7 2 0 0 ครูมุ้ย 0921952666
Chaophraya TKD 30 15 15 0 0 ชินวัฒน์ เปรมประยูร 0877957606
Sukhothai Full Team 51 30 21 0 0 ครูเปรม ครูหนุ่ม ครูกั๊ก ครูแก๊ป ครูอั้ม 0969358725
มีไชยโย 8 6 2 0 0 ครูชิต -
รวม 339 200 127 9 3

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด 1 1 0 0 0

นายประเสริฐ อัครชัยศักดิ์

0873204392

2 TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก 31 21 0 7 3

ครูทิน ครูโน้ต ครูบัน

0814744123

3 CTC Chonburi Taekwondo 2 2 0 0 0

ครูเอ๋ , ครูแอ็ก , ครูอุ้มบุญ

0800907295(ครูเอ๋) 0822163572(ครูแอ็ก)

4 SKG TAEKWONDO 4 4 0 0 0

ครูมิ้ว

0993760202

5 น้ำเมยยิม 10 8 0 2 0

ณัตต์ กำแหงหาญ

+66849511366

6 THE EMPEROR CHAINAT S.P. 2 2 0 0 0

วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์

086-5293793

7 Sukhothai Full Team 4 4 0 0 0

ครูเปรม ครูหนุ่ม ครูกั๊ก ครูแก๊ป ครูอั้ม

0969358725

8 มีไชยโย 10 10 0 0 0

ครูชิต

-

9 ชมรมโรงเรียนผดุงราษฎ์ 3 3 0 0 0

ครูชิต

-

รวม 67 55 0 9 3