The Winner Thailand Taekwondo Championship 2018 #2 Class School

สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (เอกชัย บางบอน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 23/06/2018 ~ 23/06/2018

ชื่อผู้จัด : ว่าที่ร.ต.ยศนิธิ วาจาขจรฤทธ์ิ ปิดระบบรับสมัคร 22 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 062-1936149 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0