Bangkok Taekwondo Invitation Championships

สถานที่แข่งขัน ณ ศูนย์การค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 14/05/2018 ~ 15/05/2018

ชื่อผู้จัด : (ครูอั๋น) ปิดระบบรับสมัคร 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095-096-9795 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
Holistic Taekwondo 1 1 0 0 0 Master Ho Man Chan 0950969795
Sakhon Jr. 1 1 0 0 0 อ. ศีลัชญา 0991046091
รวม 2 2 0 0 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0