การแข่งขัน เทควันโด หาดใหญ่ แชมป์เปี้ยน ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ( พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : ครูตั้ม ปิดระบบรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 - 1799758 074-805428 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
Team รวม
ชาย

หญิง

ทีมชาย

ทีมหญิง
ผู้ดูแล เบอร์โทร
The King Yala 5 5 0 0 0 นาฟิส อิสลาม 0630812349
SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 15 9 5 1 0 นางสาวทินสิริ ตั้งสิริตระกูล 093-5795395
เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team 42 23 14 4 1 เตชทัต พราหมเกษม 089-1799758
Pavaris & SPIDER GYMs 25 17 8 0 0 ปวริศร์ อาภรณ์วรางค์กูร 0902566914
Y.P. TAEKWONDO 12 6 6 0 0 ไรวินท์ บุญส่ง 0959142444
จุ๋งฮัวโซะเซียว เทควันโด 1 1 0 0 0 ไรวินท์ บุญส่ง 0959142444
BST. Thailand 49 32 14 2 1 ถิรดล วัฒนศักดิ์ 091-9851515
ISARA TAEKWONDO 5 3 2 0 0 อิศรา 0834384749
รุ่งเทควันโด 8 2 6 0 0 อ. รุ่งเพชร เลิศล้ำฟ้าคนอง 0818038937
THONGKAM GYM 9 4 5 0 0 นายดุสิต พูนเทพ 081-7414-120
SK Center นครศรีฯ 14 9 5 0 0 ครูแสง 0991807128
satuntaekwondo 15 9 6 0 0 นายชิโนรส หิมวันต์ 0625854478
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 11 6 5 0 0 นายสดุดี ดีระพัฒน์ 0843314448
ALL STAR 3 3 0 0 0 ‭ครูปุ้ย ‭06-4927-7789‬
สท้านฟ้าเทควันโดภูเก็ต 5 3 1 1 0 กฤตติน ทาเพียเพ็ง 0655709477
SOUTHERN THAILAND 6 2 4 0 0 ศรัณยู สุขสมบูรณ์ 081-968-7206
KRABI.TKD.GYM 2 2 0 0 0 นาย.วีระชาติ สายสมคุณ -
รวม 227 136 81 8 2

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 2 2 0 0 0

นางสาวทินสิริ ตั้งสิริตระกูล

093-5795395

2 เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team 8 8 0 0 0

เตชทัต พราหมเกษม

089-1799758

3 Pavaris & SPIDER GYMs 3 3 0 0 0

ปวริศร์ อาภรณ์วรางค์กูร

0902566914

4 BST. Thailand 28 27 0 1 0

ถิรดล วัฒนศักดิ์

091-9851515

5 รุ่งเทควันโด 7 7 0 0 0

อ. รุ่งเพชร เลิศล้ำฟ้าคนอง

0818038937

6 THONGKAM GYM 2 2 0 0 0

นายดุสิต พูนเทพ

081-7414-120

7 SK Center นครศรีฯ 8 8 0 0 0

ครูแสง

0991807128

8 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 2 0 0 1 1

นายสดุดี ดีระพัฒน์

0843314448

รวม 60 57 0 2 1