รายการ :โววีนัม เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
สถานที่แข่งขัน :ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง
จังหวัด :สมุทรปราการ
แข่งวันที่ :01/08/2023 ~ 05/08/2023

ผู้จัด :สมาคมกีฬาโววินัมแห่งประเทศไทย
ปิดระบบรับสมัคร :
เบอร์ติดต่อ :
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ภูภกร พุมเซ่เดี่ยว ลำเห่าเกวียน ไม่จำกัดสาย ชาย 0
2 ดาฮาลัน พุมเซ่เดี่ยว มู๋ หมง เกวียน ไม่จำกัดสาย ชาย 0
3 ภูมินทร์ พุมเซ่เดี่ยว ทับตึกเกวียน ไม่จำกัดสาย ชาย 0
4 กัญญารัตน์ พุมเซ่เดี่ยว ลำเห่าเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
5 สุธิดา พุมเซ่เดี่ยว ทับตึกเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
6 ภูภกร พุมเซ่เดี่ยว พลองชาย ไม่จำกัดสาย ชาย 0
7 ภูภกร พุมเซ่เดี่ยว รำดาบเดี่ยว Kiem ไม่จำกัดสาย ชาย 0
8 ฐิติรัตน์ พุมเซ่เดี่ยว รำดาบเดี่ยว Kiem ไม่จำกัดสาย หญิง 0
9 อิสรินทร์ พุมเซ่เดี่ยว ทับตึกเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
10 อัมพร พุมเซ่เดี่ยว ลำเห่าเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
11 พัทธรเทพทัต พุมเซ่เดี่ยว รำง้าว ไม่จำกัดสาย ชาย 0
12 อัมพร พุมเซ่เดี่ยว รำดาบเดี่ยว Kiem ไม่จำกัดสาย หญิง 0
13 อิสรินทร์ พุมเซ่เดี่ยว รำดาบเดี่ยว Kiem ไม่จำกัดสาย หญิง 0
14 อเล็กซานเดอร์ พุมเซ่เดี่ยว มู๋ หมง เกวียน ไม่จำกัดสาย ชาย 0
15 อเล็กซานเดอร์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 15 ปี ลำเห่าเกวียน ไม่จำกัดสาย ชาย 0
16 อเล็กซานเดอร์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 15 ปี ทับตึกเกวียน ไม่จำกัดสาย ชาย 0
17 จักรพงษ์ พุมเซ่เดี่ยว พลองชาย ไม่จำกัดสาย ชาย 0
18 อเล็กซานเดอร์ พุมเซ่เดี่ยว พลองชาย ไม่จำกัดสาย ชาย 0
19 ดาฮาลัน
ภูภกร
พุมเซ่คู่ผสม ดูโอ 2 คน ประกอบมีด ไม่จำกัดสาย ชาย 0
20 ฐิติรัตน์
สุธิดา
พุมเซ่คู่ผสม ดูโอ 2 คน ประกอบมีด ไม่จำกัดสาย หญิง 0
21 สุธิดา
กัญญารัตน์
พุมเซ่คู่ผสม ดูโอ 2 คน มือเปล่า ไม่จำกัดสาย หญิง 0
22 อัมพร
อิสรินทร์
พุมเซ่คู่ผสม รำดาบคู่ Kiem ไม่จำกัดสาย หญิง 0
23 บิลา
สิทธิราช
พุมเซ่คู่ผสม ดูโอ 2 คน มือเปล่า ไม่จำกัดสาย ชาย 0
24 ดาฮาลัน
ภูภกร
พุมเซ่คู่ผสม รำดาบคู่ Kiem ไม่จำกัดสาย ชาย 0
25 อเล็กซานเดอร์
ภูมินทร์
พุมเซ่คู่ผสม รำดาบคู่ Kiem ไม่จำกัดสาย ชาย 0
26 อเล็กซานเดอร์
จักรพงษ์
พุมเซ่คู่ผสม ไม่เกิน 15 ปี ลำเห่าเกวียน ไม่จำกัดสาย ชาย 0
27 อเล็กซานเดอร์
จักรพงษ์
พุมเซ่คู่ผสม ไม่เกิน 15 ปี ทับตึกเกวียน ไม่จำกัดสาย ชาย 0
28 สุธิดา
ภูมินทร์
พุมเซ่คู่ผสม Tu Ve Nu การป้องกันตัว ไม่จำกัดสาย ชาย - หญิง 0
29 ดาฮาลัน
ภูภกร
ภูมินทร์
ฐิติรัตน์
พุมเซ่ทีม 5 คน ทีม 4 คน ประกอบอาวุธ ชาย 3 หญิง 1 ไม่จำกัดสาย ชาย - หญิง 0
30 อเล็กซานเดอร์
ดาฮาลัน
ภูมินทร์
ภูภกร
พุมเซ่ทีม 5 คน ชาย 4 คน ประกอบอุปกรณ์ ไม่จำกัดสาย ชาย 0
31 ภูมินทร์
ดาฮาลัน
ภูภกร
อเล็กซานเดอร์
พุมเซ่ทีม 5 คน ชาย 4 คน DCTC ไม่จำกัดสาย ชาย 0
32 ดาฮาลัน
ภูภกร
ภูมินทร์
กัญญารัตน์
อัมพร
พุมเซ่ทีม 5 คน ชาย 3 หญิง 3 ทีม 6คน ไม่จำกัดสาย ชาย - หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา

ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด #
1 02/08/2023 182.232.0.129 นาย สุดปฐพี รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
2 31/07/2023 49.230.21.164 นาย สุดปฐพี รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.

รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา

ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด #
1 30/07/2023 49.230.12.186 ภูมินทร์ สวัสดิ์ไทร
สุธิดา นาคเจริญศรี
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ดูโอ 2 คน มือเปล่า สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย - หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง