รายการ :โววีนัม เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
สถานที่แข่งขัน :ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง
จังหวัด :สมุทรปราการ
แข่งวันที่ :01/08/2023 ~ 05/08/2023

ผู้จัด :สมาคมกีฬาโววินัมแห่งประเทศไทย
ปิดระบบรับสมัคร :
เบอร์ติดต่อ :
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นน้ำหนัก ยอดชำระ
1 นาย ไทไทย 2551 15-17 ปี Class A / Open ชาย 50+ Kg. 0
2 น.ส. พิชชนก 2557 15-17 ปี Class A / Open หญิง -40 Kg. 0
3 นาย ณฐกร 2528 OPEN Class A / Open ชาย -60 Kg. 0
4 นาย ปรัชญา 2537 OPEN Class A / Open ชาย -70 Kg. 0
รวม 0
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ภัคจิรา พุมเซ่เดี่ยว ลำเห่าเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
2 นวลลออ พุมเซ่เดี่ยว ลำเห่าเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
3 วัลชนก พุมเซ่เดี่ยว รำดาบเดี่ยว Kiem ไม่จำกัดสาย หญิง 0
4 เก่ง พุมเซ่เดี่ยว รำดาบเดี่ยว Kiem ไม่จำกัดสาย หญิง 0
5 มนตรี พุมเซ่เดี่ยว รำง้าว ไม่จำกัดสาย ชาย 0
6 เก่ง พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 15 ปี ลำเห่าเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
7 วัลชนก พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 15 ปี ลำเห่าเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
8 อัยวรินทร์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 15 ปี ลำเห่าเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
9 วัลชนก พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 15 ปี ทับตึกเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
10 อัยวรินทร์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 15 ปี ทับตึกเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
11 นวลลออ พุมเซ่เดี่ยว ทับตึกเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
12 ภัคจิรา
สิวพร
พุมเซ่คู่ผสม รำดาบคู่ Kiem ไม่จำกัดสาย หญิง 0
13 หทัยวัล
พิชนก
พุมเซ่คู่ผสม ดูโอ 2 คน มือเปล่า ไม่จำกัดสาย หญิง 0
14 อภิชาญณรงค์
ปรัชญา
พุมเซ่คู่ผสม ดูโอ 2 คน ประกอบมีด ไม่จำกัดสาย ชาย 0
15 อัยวรินทร์
เก่ง
พุมเซ่คู่ผสม ไม่เกิน 15 ปี ลำเห่าเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
16 วัลชนก
อัยวรินทร์
พุมเซ่คู่ผสม ไม่เกิน 15 ปี ทับตึกเกวียน ไม่จำกัดสาย หญิง 0
17 อภิชาญณรงค์
ปรัชญา
มนตรี
สิวพร
พุมเซ่ทีม 5 คน ทีม 4 คน ประกอบอาวุธ ชาย 3 หญิง 1 ไม่จำกัดสาย ชาย - หญิง 0
18 อภิชาญณรงค์
ปรัชญา
มนตรี
กิตติพงษ์
พุมเซ่ทีม 5 คน ชาย 4 คน ประกอบอุปกรณ์ ไม่จำกัดสาย ชาย - หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา

ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด #
1 02/08/2023 49.229.165.104 นาย พิชชนก รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
2 02/08/2023 182.232.161.146 น.ส. ณฐกร รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก -60 Kg.
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง