แปดริ้วเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2021 poomsae

สถานที่แข่งขัน ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์ สไตล์ ฉะเชิงเทรา
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
แข่งขันวันที่ 11/04/2021 ~ 11/04/2021

ชื่อผู้จัด : ปิดระบบรับสมัคร
เบอร์ติดต่อ : ประกาศ :

ทีม อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน)


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ตฤณ โสภณสกุลวงศ์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 17 ปี ดำ ชาย 0
2 วรพงษ์ เรืองบุรพ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 14 ปี เหลือง ชาย 0
3 สิริมงคล ดวงดี พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 17 ปี น้ำตาล ชาย 0
4 กิตติชัย แย้มสำรวล พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 17 ปี น้ำตาล ชาย 0
5 รชต กระจ่างยุธ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 17 ปี น้ำตาล ชาย 0
6 เบญจทิวัตถ์ รีพลี พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 14 ปี น้ำตาล ชาย 0
7 พลอยนภัส เพ็ชรเจริญ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 14 ปี ฟ้า หญิง 0
8 ด.ช.ชญานิน กุลกุศล พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 14 ปี น้ำตาล ชาย 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 08/04/2021 110.169.12.188 รชต กระจ่างยุธ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง