น่าน เทควันโดกระซิบรัก ครั้งที่ 4

สถานที่แข่งขัน อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จังหวัด น่าน
แข่งขันวันที่ 20/03/2021 ~ 20/03/2021

ชื่อผู้จัด : ชนัญชิดา เหมือนโพธิ์ ( ครูอัญ ) ปิดระบบรับสมัคร 18 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 092-195-2666 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม INTHANON TEAM

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. อัชรายุ คำสุกร 08-11-2553 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 46-50 Kg. 650
2 ด.ญ. พาขวัญ เจริญสุข 20-12-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 33-36 Kg. 650
3 ด.ช. ธนกฤต ปิติเดชามงคล 30-06-2555 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 650
4 ด.ช. กันต์ดนัย กันทะมาลี 14-10-2555 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 37-41 Kg. 650
5 ด.ญ. ธมลวรรณ กุยวารี 03-10-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 25-28 Kg. 650
รวม 3,250

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ก้องภพ เขื่อนแก้ว 23-03-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 46-50 Kg. 650
รวม 650
ยอดรวม 3,900

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง