น่าน เทควันโดกระซิบรัก ครั้งที่ 4

สถานที่แข่งขัน อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จังหวัด น่าน
แข่งขันวันที่ 20/03/2021 ~ 20/03/2021

ชื่อผู้จัด : ชนัญชิดา เหมือนโพธิ์ ( ครูอัญ ) ปิดระบบรับสมัคร 18 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 092-195-2666 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม CMSS TAEKWONDO


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ศรัณยภัทร บุญนำ 28-09-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 39-43 Kg. 650
2 ด.ช. เขลางค์ ลือนันต๊ะ ลือนันต๊ะ 20-12-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 43-47 Kg. 650
3 ด.ช. ไชยพศ กวาวหอม 20-12-2550 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 51-55 Kg. 650
4 นาย ธีรภัทร แสงเพชรไพบูรณ์ 17-08-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 68-73 Kg. 700
5 นาย อัศวิน ศิลป์มิตรภาพ 18-08-2546 15-17 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 51-55 Kg. 650
6 นาย นายสมเกียรติ วันสิริโอภาส 10-02-2546 OPEN Class A / Open ชาย 54-58 Kg. 700
รวม 4,000
ยอดรวม 4,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 15/03/2021 223.24.145.61 ด.ช. ศรัณยภัทร บุญนำ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
2 17/03/2021 223.24.170.248 ด.ช. ศรัณยภัทร บุญนำ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง