น่าน เทควันโดกระซิบรัก ครั้งที่ 4

สถานที่แข่งขัน อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จังหวัด น่าน
แข่งขันวันที่ 20/03/2021 ~ 20/03/2021

ชื่อผู้จัด : ชนัญชิดา เหมือนโพธิ์ ( ครูอัญ ) ปิดระบบรับสมัคร 18 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 092-195-2666 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม H.M.A Lamphun


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนวัฒน์ บุญยัง 21-01-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 46-50 Kg. 650
2 ด.ช. มล.พลภณ สุขสวัสดิ์ 08-12-2551 13-14 ปี Class A / Open ชาย 39-43 Kg. 700
3 ด.ช. พีรพัฒน์ ชุ่มพระวงศ์ 03-09-2551 13-14 ปี Class A / Open ชาย 47-51 Kg. 700
4 นาย พุฒิพงศ์ เพชรรัศมีไพร 28-10-2547 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 51-55 Kg. 650
5 นาย ธนกฤต นวลยานัส 10-05-2548 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 59-63 Kg. 650
6 นาย ภคินธร ไชยศรี 16-01-2548 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 63-68 Kg. 650
รวม 4,000

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 พุทธคุณ ไทยกรรณ์ พุมเซ่เดี่ยว 8-10 ปี ฟ้า ชาย 600
2 ฐิติรัตน์ แสงกาศ พุมเซ่เดี่ยว 8-10 ปี ฟ้า หญิง 600
3 กมลทิพย์ จันทร์ประสงค์ พุมเซ่เดี่ยว 11-14 ปี แดง หญิง 600
4 กันกนิษฐ์ ก่อฐานุพงศ์ พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป แดง หญิง 600
5 ธนวัฒน์ บุญยัง พุมเซ่เดี่ยว 11-14 ปี แดง ชาย 600
6 ด.ญ ฐิติรัตน์ แสงกาศ
ด.ช พุทธคุณ ไทยกรรณ์
พุมเซ่คู่ผสม 11-14 ปี ฟ้า ชาย - หญิง 800
7 กมลทิพย์ จันทร์ประสงค์
กันกนิษฐ์ ก่อฐานุพงศ์
พุมเซ่คู่ผสม 11-14 ปี แดง ชาย - หญิง 800
8 ธนวัฒน์ บุญยัง
กมลทิพย์ จันทร์ประสงค์
พุมเซ่คู่ผสม 15 ปีขึ้นไป แดง ชาย - หญิง 800
รวม 5,400
ยอดรวม 9,400

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง