น่าน เทควันโดกระซิบรัก ครั้งที่ 4

สถานที่แข่งขัน อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จังหวัด น่าน
แข่งขันวันที่ 20/03/2021 ~ 20/03/2021

ชื่อผู้จัด : ชนัญชิดา เหมือนโพธิ์ ( ครูอัญ ) ปิดระบบรับสมัคร 18 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 092-195-2666 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ยอแซฟพิจิตร

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. กันตภณ รอดทอง 11-09-2560 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -15 Kg. 650
2 ด.ช. ณัฐณภัทร สายราม 25-03-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 22-24 Kg. 650
3 ด.ช. รณชัย ม่วงกิตติ 18-08-2555 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -22 Kg. 650
4 ด.ช. ชัยวิชญ์ แซงภูเขียว 18-11-2555 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 22-25 Kg. 650
รวม 2,600

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. เกื้อกูล ปูกี 14-05-2553 11-12 ปี Class A / Open ชาย 27-30 Kg. 700
2 ด.ช. วชิระ มงคลประเสริฐ 05-12-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 27-30 Kg. 650
3 ด.ช. กรณ์ฐิฏิ ดาราพงศ์สถาพร 21-03-2553 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 30-33 Kg. 650
4 ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม 08-06-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 39-43 Kg. 700
5 ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร 09-12-2551 13-14 ปี Class A / Open ชาย 47-51 Kg. 700
รวม 3,400

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ภาณุกฤษฏิ์ สายราม พุมเซ่เดี่ยว 11-14 ปี ฟ้า ชาย 600
2 ภาณุกฤษฏิ์ สายราม พุมเซ่เดี่ยว 11-14 ปี น้ำตาล ชาย 600
3 ธชรัฐ บัวอุไร พุมเซ่เดี่ยว 11-14 ปี ฟ้า ชาย 600
4 ธชรัฐ บัวอุไร พุมเซ่เดี่ยว 11-14 ปี น้ำตาล ชาย 600
5 วชิระ มงคลประเสริฐ พุมเซ่เดี่ยว 11-14 ปี เขียว ชาย 600
6 เกื้อกูล ปูกี พุมเซ่เดี่ยว 11-14 ปี ฟ้า ชาย 600
7 กรณ์ฐิฏิ ดาราพงศ์สถาพร พุมเซ่เดี่ยว 11-14 ปี เหลือง ชาย 600
8 กรณ์ฐิฏิ ดาราพงศ์สถาพร พุมเซ่เดี่ยว 11-14 ปี เขียว ชาย 600
9 วชิระ มงคลประเสริฐ พุมเซ่เดี่ยว 11-14 ปี เหลือง ชาย 600
รวม 5,400
ยอดรวม 11,400

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 13/03/2021 171.100.237.137 ด.ช. เกื้อกูล ปูกี รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
2 17/03/2021 124.122.45.205 ด.ช. เกื้อกูล ปูกี รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
3 14/03/2021 171.100.237.56 ด.ช. วชิระ มงคลประเสริฐ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง