Phrae Open Taekwondo Championship 2021

สถานที่แข่งขัน หอประชุมกอเปา อบจ.แพร่
จังหวัด แพร่
แข่งขันวันที่ 16/01/2021 ~ 16/01/2021

ชื่อผู้จัด : นายเทพาหัตถ์ จิตต์รักมั่น ปิดระบบรับสมัคร 13 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-5452508 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม PSG TAEKWONDO


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 นาย ปวริศ สังข์เที่ยง 10-11-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 78+ Kg. 600
รวม 600
ยอดรวม 600

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง