The Poomsae School Battle

สถานที่แข่งขัน เดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 27/12/2020 ~ 27/12/2020

ชื่อผู้จัด : อ.นัฐ ( fightingtkd.com ) / อ.นน ปิดระบบรับสมัคร 25 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0846607500 , 083-544-5543 ประกาศ :

ทีม แจนเน็ตเทควันโด


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 นายสนั่น ผลดก พุมเซ่เดี่ยว ประชาชน เหลือง ชาย 600
2 น.ส.ณัฐนันท์ สว่างศิริวงศ์ พุมเซ่เดี่ยว ประชาชน เหลือง หญิง 600
3 น.ส.บุญญารัสมิ์ ดิวัน พุมเซ่เดี่ยว ประชาชน เหลือง หญิง 600
4 น.ส.อภิอรทัย เรืองพรวิสุทธิ์ พุมเซ่เดี่ยว ประชาชน ขาว หญิง 600
5 ด.ญ.รัตนกาญจน์ เจริญสุข พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ขาว หญิง 600
6 นายอภิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ พุมเซ่เดี่ยว ประชาชน ดำ ชาย 600
รวม 3,600
ยอดรวม 3,600

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง