The Poomsae School Battle

สถานที่แข่งขัน เดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 27/12/2020 ~ 27/12/2020

ชื่อผู้จัด : อ.นัฐ ( fightingtkd.com ) / อ.นน ปิดระบบรับสมัคร 25 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0846607500 , 083-544-5543 ประกาศ :

ทีม โรงเรียนปัญญวิทย์


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ชุติกาญจน์ ดาวกระจาย พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง หญิง 600
2 ชุติมาพร จาดบุญนาค พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง หญิง 600
3 มาย อาดะ วีนิค พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง หญิง 600
4 นภนต์ ทัศคร พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง ชาย 600
5 ปัญญ์ดนัย แก้วกล้า พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ขาว ชาย 600
6 เอลีชา เสวกพันธ์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี ขาว ชาย 600
7 ศักศิ์สฤษฎ์ วราสินธ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ขาว ชาย 600
8 พิชญ์ธรา ทับทิม พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ขาว ชาย 600
9 วุฒิภัทร ทองเสริม พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง ชาย 600
10 กฤษณะ แอบบุญ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ขาว ชาย 600
รวม 6,000
ยอดรวม 6,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง