The Poomsae School Battle

สถานที่แข่งขัน เดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 27/12/2020 ~ 27/12/2020

ชื่อผู้จัด : อ.นัฐ ( fightingtkd.com ) / อ.นน ปิดระบบรับสมัคร 25 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0846607500 , 083-544-5543 ประกาศ :

ทีม โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 วาริพินทุ์ ปิ่นสอน พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี เหลือง หญิง 600
2 จุฑามาศ สุทธิโชติ พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี เหลือง หญิง 600
3 ภัสพร เพ็ชรรัตน์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ขาว หญิง 600
4 นันทิชา ดีใจ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ขาว หญิง 600
5 พรสินี เปรมปรี พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ขาว หญิง 600
รวม 3,000
ยอดรวม 3,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง