12 th Kasetsart Taekwondo Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารเสรีไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 28/11/2020 ~ 29/11/2020

ชื่อผู้จัด : ชมรมกีฬาเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดระบบรับสมัคร 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
เบอร์ติดต่อ : 096-3696893 ( คุณนัท ) นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. จิรทีปต์ ปรากฏหาญ 15-12-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 28-31 Kg. 600
2 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ทับหัวหนอง 21-12-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 38+ Kg. 500
3 ด.ช. ธันวา ศรีสุนนท์ 05-12-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 29-32 Kg. 600
4 ด.ญ. ศศิธร สีแหล้ 16-03-2553 9-10 ปี Class A / Open หญิง 26-29 Kg. 600
5 ด.ญ. นิศารัตน์ อุดมดัน 16-04-2554 9-10 ปี Class A / Open หญิง 32-35 Kg. 600
6 ด.ญ. อนัญญา ทั้งสนธิ์ 06-11-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -24 Kg. 500
รวม 3,400
ยอดรวม 3,400

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง