12 th Kasetsart Taekwondo Championship 2020

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารเสรีไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 28/11/2020 ~ 29/11/2020

ชื่อผู้จัด : ชมรมกีฬาเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดระบบรับสมัคร 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
เบอร์ติดต่อ : 096-3696893 ( คุณนัท ) นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม INTER TAEKWONDO ACADEMY


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 น.ส. มณีวรรณ วะโรรส 07-04-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 68+ Kg. 600
รวม 600
ยอดรวม 600

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง